• Anasayfa
  • |
  • "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Elektronik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" Hk.

"Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Elektronik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 26.11.2020 tarihli, Ekte sunulan yazıda, "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"in, 21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirilmektedir.

Söz konusu Tebliğde; tarımsal ürünlerin işlenmesi, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu konularına ilişkin verilecek hibe destekleri detaylarının yer aldığı ifade edilmekte, hibe destekleriyle ilgili Proje Ön Değerlendirme kriterleri başlığında, yatırım konusunun "coğrafi işaret tescili yapılmış bir ürünün işlenmesi" ile ilgili olması durumunda ilave bir puanın uygulanacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1332_3261_k_rsal_kalk_nma_destekleri_kapsam_nda_tar_ma_dayal_elektronik_yat_r_mlar_n_desteklenmesi_hakk_nda_tebli_hk.pdf