• Anasayfa
  • |
  • “Özel Maksatlı/Özel Yapılı Gemiler Listesi” Hk.

“Özel Maksatlı/Özel Yapılı Gemiler Listesi” Hk.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 13.10.2020 tarih ve E-80368960-125.02.01-55151 sayılı yazısı ile, Türk Uluslararası Gemi Siciline tescil edilecek Özel Maksatlı/Özel Yapılı Gemilerin Bakanlıkları tarafından belirlendiği, denizcilik sektörünün talep ve ihtiyaçları dikkate alınarak, Gemi Sicili İçin Gemi Cinsleri Tanımlamaları kapsamında Özel Maksatlı/Özel Yapılı Gemiler Listesinin revize edilmesine ihtiyaç duyulduğu, 29.09.2020 tarihli ve 53885 sayılı Makam Olur'u ile teşkil edilen Komisyon marifetiyle Özel Maksatlı/Özel Yapılı Gemiler Listesine 5515 kod nolu Sondaj Platformu’nun eklenmesinin uygun görüldüğü hususları bildirilmektedir.

Söz konusu yazı ve güncel liste ekte yer almakta olup, Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel” ve “Teknik” bölümlerinde yayımlanmaktadır.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

1130_2747_2747_1130.pdf