• Anasayfa
  • |
  • 1915 Çanakkale Köprüsü Hk.

1915 Çanakkale Köprüsü Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığı'ndan alınan 30.10.2020 tarih ve E-59209238-130.99-2488 sayılı yazıda; 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahından geçecek gemilerin hava çekimi ile ilgili uygulamanın 05.10.2020 tarih ve E.2323 sayılı yazıları ile duyurulduğu,

Bu defa,  Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü'nün 22.10.2020 tarih ve 246457 sayılı yazısı ile 1915 Çanakkale Köprüsü kedi yolu montajı esnasında geçerli olmak üzere asma köprünün 300 metrelik orta kesiminde kalan kısımda gemilerin güvenli geçişi için hava çekimi yüksekliğinin 20.11.2020 tarihine kadar 50 metre kabulü yapılarak gemilerin geçişinin sağlanmasının talep edildiği,

Bahse konu talep ile ilgili olarak, 05.10.2020 tarih ve E.2323 sayılı yazılarındaki hükümlere ilave olarak, hem seyir yapan gemilerin hem de köprü inşası sürecinin  emniyeti göz önüne alınarak, 20.11.2020 tarihine kadar çekimi 50 metre üzerindeki gemilerin köprü bölgesindeki Trafik Ayrım Düzeninin 300 metrelik orta hattını kullanmamaları konusunda uygulamaları hususunda sektörün bilgilendirilmesi istenmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

1217_2934_1915_anakkale_k_pr_s_hk.pdf