• Anasayfa
  • |
  • 2016 yılı “Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyaları (CIC)”Hk.

2016 yılı “Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyaları (CIC)”Hk.

İlgi  (a):     20.07.2016 tarih ve 2838 sayılı Odamız yazısı.

         (b):     Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO)'nun 16.08.2016 tarih ve bila

                    sayılı yazısı.

 

İlgi (a) Odamız sirküleri ile, Uluslararası Deniz Ticaret Odası(ICS)'ndan alınan yazı kapsamında 2016 yılı "Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyaları (CIC)" Paris Memorandumu (Paris MoU) tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü Deniz Çalışanları Konvensiyonu (MLC 2006) ile ilgili denetim kampanyalarının 1 Eylül – 30 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenleneceği belirtilmiştir.

İlgi (b) Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO) tarafından yayımlanan yazı ile, söz konusu 2016 yılı CIC' ler çerçevesinde Riyad MoU tarafından 1 Eylül – 30 Kasım 2016 tarihleri arasında,   "Pilot indirme/bindirme donanımları" ile ilgili olarak CIC uygulanacağı ve bu denetlemelerin IMO Resolution A.1045(27). da detaylı bir şekilde belirtilen pilot transferi donanımları için gerekliliklerin karşılandığından emin olunmasının amaçlandığı bildirilmiştir.

Riyad MoU tarafından Gemi Kaptanlarına, Denizcilik Şirketlerinin Yetkilendirilmiş Kıyı Personeline (DPA) ve mürettebata, bahse konu denetimler sonucunda  olası tutulmalara ve gecikmelerle maruz kalmamak adına yardımcı olacak   EK-3'de sunulan kontrol listesinin hazırlandığı,

Pilot Transfer Donanımları için yukarıda bahsi geçen IMO Resolution A.1045(27) dokümanının yanı sıra IMO circular MSC.1/Circ.1428 'nin dikkate alınmasının faydalı olacağı,

Ayrıca Tokyo, Karadeniz ve Hindistan MoU'larının 1 Eylül – 30 Kasım 2016 tarihleri arasında yük Güvenliği ve yük güvenliğinin sağlanması ile ilgilenen personel ve geminin emniyet gerekliliklerinin karşılandığından emin olunmasını hedefleyen, EK-4' te kontrol listesi sunulan  "Yük Güvenliği Donanımları" konusunda CIC uygulanacağı belirtilmektedir.

                

 Bilgilerinize arz ve rica ederiz.

                                                                                                      Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                       Murat TUNCER

EKLER:                                                                                          Genel Sekreter

EK-1: İlgi (a) yazı (4 sayfa) 

EK-2: İlgi (b) yazı (1 sayfa)

EK-3: Pilot İndirme/Bindirme Donanımları Kontrol Listesi (1 sayfa)

EK-4: Yük Güvenliği Kontrol Listesi (4 sayfa)

                                                                                                  

Dağıtım

Gereği:                                                                          Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                          -T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve

-Türk Armatörler Birliği                                               Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular

  S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                     Düzenleme Genel Müdürlüğü                                         

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                  -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri

-15,16,17,18,19,20, 21, 22 23, 24, 25, 27,28               -Piri Reis Üniversitesi                                                                                           

   29,30,31,32,35,36,37,40,41,42,43 ve 44'ncü                 

-Meslek  Komitesi Başkan ve Üyeleri                                  

-KOSDER                                                                   

-ROFED

-UND                                                                                                        

-Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

-TÜRK LOYDU

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                                     

-Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                                 

-WISTA

-Gemi Sahibi Firmalar       

582_3206_Sayi_3206_Sirku_582.pdf