• Anasayfa
  • |
  • 2020 Yılı Kasım Ayı Deniz Haydutluğu İstihbarat Raporu Hk.

2020 Yılı Kasım Ayı Deniz Haydutluğu İstihbarat Raporu Hk.

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen 5 Kasım 2020 tarih ve MC(20)69 sayılı yazıda Kasım 2020 Aylık İstihbarat Raporuna yer verilmektedir. Bahse konu raporun, geçtiğimiz ay içinde üç odak bölgedeki (Batı Afrika, Hint Okyanusu'nun batı kısmı ve Güney Doğu Asya) ticari gemilere yönelik saldırıları ve bu bölgelerdeki farklı tehdit unsurlarına yönelik değerlendirmeleri içerdiği belirtilmektedir.

Rapor içeriğinde özetle;

Gine Körfezi'nde tüm gemi tiplerine yönelik sık sık gerçekleştirilen saldırıların, hem denizcilik şirketleri, hem de gemi insanları için büyük bir sorun olmaya devam ettiği, son aylarda kıyıdan oldukça açıkta gerçekleştirilen saldırılarda gemi personelinin kaçırılması vakalarının sorunu ön plana çıkardığına vurgu yapılmaktadır. Ayrıca, tehdit seviyesinin bölgeden bölgeye değişiklik gösterdiği, ticari gemilere personelin rehin alınması amacıyla gerçekleştirilen saldırıların Nijerya kıyılarında yoğunlaştığı, buna karşılık komşu ülkelerde daha az sıklıkla görüldüğü bildirilmektedir.

Aynı zamanda bölgede Covid-19'un yayılmasını engellemeye yönelik alınması gereken tedbirlerin ekonomik etkisi nedeniyle, bölgedeki deniz kuvvetleri ve diğer denizcilik acentelerinin yakın gelecekte ek finansman almasının olası görünmediği, çoğu hükümetin başta sağlık sektörü ve genel ekonomik iyileşme olmak üzere iç meselelere öncelik vermesinin muhtemel olduğu ifade edilmektedir. Bu şekilde tüm gemi tiplerine yönelik gemi personelinin kaçırılması ile sonuçlanan saldırı tehdidinin gelecek 1-2 yıl içerisinde artabileceğine vurgu yapılmaktadır.

Uluslararası Denizcilik Bürosunun (International Maritime Bureau- IMB) 2020 yılının ilk dokuz ayını içeren raporunda, gemi personelinin kaçırılmasına ilişkin vakaların 2019 yılının aynı periyoduna göre %40 oranında arttığı, gemilere yönelik gerçekleştirilen 14 saldırıda 80 gemi personelinin kaçırıldığı bildirilmektedir. Sadece 1-31 Ekim 2020 tarihli arasında Batı Afrika bölgesinde gemilere yönelik 10 saldırı rapor edildiği, vakaların altısında deniz haydutlarının gemiye çıkmayı başardığı, diğerlerinde ise saldırı girişimlerinin başarısız olduğu belirtilmektedir.

Nijer Deltası güney ve doğusunda faaliyet gösteren deniz haydutlarının, Gine Körfezi'ndeki en önemli tehdit olmaya devam ettikleri, tüm gemileri hedef alabilecekleri, ancak küçük tonajlı dökme yük gemileri, ürün tankerleri, genel yük ve açık deniz ikmal gemileri ile balıkçı gemileri gibi düşük süratli ve alçak bordalı gemilere gerçekleştirilen saldırıların başarılı olma olasılığının daha yüksek olduğu ifade edilmektedir.

Batı Hint Okyanusunda 1-31 Ekim 2020 tarihleri arasında üç şüpheli olay meydana geldiği, vakaların birinde gemi yakınında şüpheli bir patlama, diğerinde gemiye olası deniz haydutlarınca yaklaşılması, bir diğerinde ise Kızıldeniz'in kuzeyinde yüzer bir patlayıcı düzenek görüldüğünün rapor edildiği bildirilmektedir.

Güneydoğu Asya bölgesinde ise 1-31 Ekim 2020 tarihleri arasında 7 vakanın rapor edildiği, saldırıların tümünde deniz haydutlarının gemiye çıkabilmekte başarılı olduğu, son 1 yıl içerisinde Malaka Boğazı'nda 9, Singapur Boğazı'nda ise 49 deniz haydutluğu vakası yaşandığı, saldırıların büyük bir çoğunluğunun dökme yük gemilerini ve tankerleri hedef aldığı ve % 76'sının seyir halindeki gemilere düzenlendiği belirtilmektedir.

Giderek artan personel kaçırılma sayısına vurgu yapılmakta olan raporda, giderek artan farkındalığın da olumlu sonuçlar verdiği, gemilerin hazırlıklı olmasına yönelik yılın başında Gine Körfezi ve Batı Afrika Kıyıları Açıklarında Korsanlık ve Deniz Haydutluğunu Önlemek için En İyi Yönetim Uygulamaları Rehberinin (BMP West Africa) yayımlandığı, bölgede seyir yapan gemilerin Gine Körfezi Denizcilik Bilgi Ağına (Marine Domain Awareness for Trade – Gulf of Guinea / MDAT-GoG ) rapor verilmesinin önemine değinilmektedir. Hem bölgesel hem de yerel düzeyde iyileştirmelerin devam ettiği, Nijerya'da deniz haydutluğu ile mücadele kapsamında yürütülen Deep Blue projesinin, Nijerya Donanması ile ülkenin denizcilik idaresi arasında iyi bir koordinasyonun gerçekleşmesine katkı sağladığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1342_3259_2020_y_l_kas_m_ay_deniz_haydutlu_u_istihbarat_raporu_hk.pdf