• Anasayfa
  • |
  • 2024 Yılında Uygulanacak Gemi Sağlık Resmi Tarifesi

2024 Yılında Uygulanacak Gemi Sağlık Resmi Tarifesi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 01.12.2023 tarihli ve 230672473 sayılı yazıda; 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu'nun 2928 sayılı Kanunla değişik 3'ncü maddesinin 1.fıkrası ile gemilerden net tonu üzerinden tahsil edilecek Gemi Sağlık Resminin Bakanlıklarınca, Dışişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarının da görüşleri alınmak suretiyle hazırlanacağı ve her mali yılbaşında yürürlüğe konulacak tarife ile belirleneceğinin hükme bağlandığı ifade edilerek 2024 yılı Serbest Gemi Sağlık Resmi Tarifesinin her net ton başına;

1) Tam Gemi Sağlık Resmi 12,00TL

(50 net ton üzerindeki gemiler)

2) İndirimli Gemi Sağlık Resmi 4,20TL

(Bilimsel Araştırma yapan gemiler ve deniz turizm araçları)

3) Türk Bayraklı Gemiler İçin Yıllık Gemi Sağlık Resmi

a) 50 net ton üzerinde olup 250 net tonu geçmeyen gemiler için 9,54TL

b) 250 net ton üzerindeki gemiler için 21,54TL

olarak uygulanacağı ifade edilmektedir. 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

809_2786_2786_eimza.pdf