• Anasayfa
  • |
  • Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hk.

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından; "Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 24 Temmuz 2020 Tarihli ve 31195 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup,

- Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temin etmek isteyen kişilerin başvurularının nasıl yapılacağı,

- Sanayiciler tarafından bizzat yapılacak uygunluk yazısı başvurusunda istenen belgelerin başvuruya eklenmesi gerektiği,

-Uygunluk başvurusunun değerlendirilmesi,

-Aynı ürün için aynı yıl içerisinde yapılacak müteakip başvurularda izlenmesi gereken prosedürler,

açıklanmaktadır.

Söz konusu Tebliğ Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel”, “Teknik” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümlerinde yayımlanmaktadır.

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

855_2061_2061_855.pdf