• Anasayfa
  • |
  • Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ Hk.

Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ Hk.

2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar kapsamında yumurta/yavru üreten alabalık kuluçkahanelerine, damızlık alabalık desteği verilmesi ile ilgili usul ve esasların düzenlendiği Tebliğ 2 Aralık 2023 tarih ve 32387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup,

Bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri kuluçkahane/yetiştiricilik belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı, yayımlanan Tebliğde belirtilen alabalık kuluçkahanelerine yapılacak damızlık alabalık desteği verilmesi ile ilgili hususları kapsamaktadır.

Söz konusu Tebliğ’e Odamızın web sayfasından www.denizticaretodasi.org.tr "Genel/Teknik ve Mevzuat" duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

808_2787_alabal_k_kulu_kahanelerinde_dam_zl_k_alabal_k_deste_ine_ili_kin_tebli_hk.pdf