• Anasayfa
  • |
  • Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Kuruluşunun (UKMTO)’nun Kızıldeniz ile İlgili Uyarısı Hk.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Kuruluşunun (UKMTO)’nun Kızıldeniz ile İlgili Uyarısı Hk.

İlgi  : Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO)'nun 22.06.2016 tarih ve

                            bila sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

                  Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Kuruluşu (UKMTO)' nun aşağıdaki uyarıyı yayımlanmış olup, uyarının içeriğinde;

                 -22 Temmuz 2016 tarihinde Yerel Saatle 04:56' da 130 38' 12" Kuzey 0420 39' 24" Doğu mevkiinde (Kızıl Deniz) ticari bir geminin saldırıya uğradığı, tekneden  gemiye ateş açan saldırganlara gemideki silahlı güvenlik timince uyarı atışıyla karşılık verildiği, bölgeden geçiş yapan gemilerin azami dikkat göstermelerinin tavsiye edildiği,

                 -Bu uyarının  Kızıldeniz'de Haniş Adaları çevresinde gerçekleştirilen kablo döşeme operasyonları ile ilgili olduğu, ön belirlemelere göre olayın bir deniz haydutluğu olmadığının düşünüldüğü, konu ile ilgili detaylı bilginin uygun zamanda verileceği, söz konusu geminin güvende olduğu ve görevine devam ettiği, tüm bölgesel askeri yetkililerin bilgilendirildiği,

                - 2015 yılında takım adaların,  bir tarafta Eski Başkan Ali Abdullah Selah'ın  kraliyet güçleri  ile  Huti isyancılar,  diğer tarafta Körfez Arap Koalisyon güçleri tarafından desteklenen Başkan Abd Rabbuh Mansur Hadi adına Kraliyet güçleri arasında şiddetli çatışmalara sahne olduğu, bu olayın çatışmayı  körükleyebileceği ve bölgeden geçiş yapan gemilerin dikkatli olması, bununla birlikte söz konusu bölgenin Yüksek Riskli Bölge (HRA) içerisinde bulunması sebebiyle "En İyi Yönetim Uygulamalar Kılavuzu" (BMP4)'na tam anlamıyla uyulması gerektiği bildirilmektedir.

                 Bilgilerinize arz ve rica ederiz.

                                                                                                      Saygılarımızla,

 

                                                                                                      İsmail ASASOĞLU

                                                                                                      Genel Sekreter V.

EKLER: 

EK: İlgi Yazı (1 sayfa)                                                                                                     

Dağıtım

Gereği:                                                                          Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                          -T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve

-Türk Armatörler Birliği                                               Haberleşme Bakanlığı, Deniz Ticareti

  S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                     Genel Müdürlüğü                                         

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                  -Deniz ve İçsular Düzenleme

-15,16,17,18,19,20, 21, 22 23, 24, 25, 27,28                Genel Müdürlüğü                                                                                          

   29,30,31,32,35,36,37,40,41,42,43 ve 44'ncü           -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri     

-Meslek  Komitesi Başkan ve Üyeleri                         -Piri Reis Üniversitesi         

-KOSDER                                                                   

-ROFED

-UND                                                                                                        

-TÜRK LOYDU

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                                     

-Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                                 

-WISTA

-Gemi Sahibi Firmalar       

 

531_2848_Sayi_2849_Sirku_531.pdf