• Anasayfa
  • |
  • Deniz Gözetim İşletme Yetki Belgesi

Deniz Gözetim İşletme Yetki Belgesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nce Odamıza bilgi olarak gönderilen 17.02.2021 tarih ve E-63137251-155.10.01-9622 sayılı yazıda ;

19.11.2019 tarih ve 30953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmelik hükümlerine dayanarak hazırlanan Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Uygulama Yönergesi’nin 14/08/2020 tarihli ve 840 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile yürürlüğe girdiği,

Söz konusu Yönergenin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca kıyı tesislerinin; deniz gözetim hizmeti veren işletmelerin İdareden yetki almış olduğuna ve deniz gözetim yetkililerinin İdareden yetki almış işletmelerde görevli olduğuna yönelik gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamakla yükümlü olduğu,

Yine söz konusu Yönergenin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında "Mevcut İşletme Yetki Belgesini bu madde kapsamında Yönergenin yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde yenilemeyen işletmeler deniz gözetim hizmeti veremez ve yetkilerini kaybederler." hükmüne amir olduğu,

Bu itibarla, mezkur mevzuat hükümleri kapsamında mevcut işletme yetki belgelerini yenilemeyen işletmelerde istihdam edilen deniz gözetim yetkililerinin deniz gözetim hizmeti yetkilerinin geçerli olmadığı göz önünde bulundurulduğu ifade edilerek,

- Kıyı tesisi işleticilerinin, deniz gözetim yetkililerinin liman sahalarına girişlerinde söz konusu tanıtım belgelerinin doğruluğunun,  https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama adresi üzerinden veya mobil cihaza yüklenebilen e-Devlet -Kapısı'na ait Barkodlu Belge Doğrulama uygulaması vasıtasıyla, karekod okutularak veya barkod numarası ya da T.C. kimlik numarası ile tespit edilmesini müteakip yalnızca İdareden yetki alan deniz gözetim yetkililerinin kıyı tesisine girerek yetkili oldukları alanda hizmet vermelerinin sağlanacağı,

- Deniz Gözetim Yetkilisi Tanıtım Belgesi bulunmayan kişilerin, gözetim amacıyla kıyı tesislerine ve gemilere girişine izin verilmeyeceği ,

- Aksi takdirde mer-i mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanacağı,

hususlarında Liman Başkanlıklarınca sorumluluk sahasındaki kıyı tesislerine gerekli bilgilendirmelerin yapılması istenmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

187_571_deniz_g_zetim_.pdf