• Anasayfa
  • |
  • Deniz Harp Okulu 250. Yıl Açık Su Yüzme Yarışları

Deniz Harp Okulu 250. Yıl Açık Su Yüzme Yarışları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen 07.09.2023 tarih ve 1389488 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı tarafından gerekli tedbirlerin alınması şartı ile 09 Eylül 2023 tarihinde 10:00 - 13:00 saatleri arasında Heybeliada - Büyükada parkurunda olmak üzere "Deniz Harp Okulu 250. Yıl Açık Su Yüzme Yarışları"nın yapılacağı belirtilerek,

Seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından, bölgede dikkatli seyir yapılması ve yapılacak yüzme yarışları ile ilgili olarak bölgeyi kullanan denizcilerin uyarılması istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

616_2181_deniz_harp_okulu_250_y_l_a_k_su_y_zme_yar_lar_.pdf