Deniz Haydutluğu Hk.

İlgi:T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel

        Müdürlüğü'nün 20.04.2016 tarih ve E.29775 sayılı yazısı

-İlgi yazı ile; deniz ticaretinin yoğun, ancak otorite ve denetimin zayıf olduğu deniz alanlarında sıklıkla görülen deniz haydutluğunun, özel şahısların herhangi bir devlet bağlantısı olmaksızın kendilerine ait teknelerle, ticari gemilere, üzerindeki personele ya da yüke karşı kendi çıkarları doğrultusunda saldırmalarını ifade ettiği,

-Coğrafi açıdan değerlendirildiğinde, dar suyollarının ve sayısız küçük adanın bulunduğu deniz alanları, bölge devletlerinin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik krizlerin, kimi ülkelerde süregelen iç savaşlardan ötürü oluşan otorite boşlukları, yönetim ve güvenlik zafiyetleri gibi nedenlerden dolayı bahse konu bölgelerde deniz haydutluğu vakalarının görüldüğü,

-Deniz haydutluğunun artmasında, kıyı ve limanlar başta olmak üzere, devletlerin egemenlikleri altındaki deniz alanlarında güvenliği sağlamakta yetersiz kalmaları, bölgesel boyuttaki siyasi istikrarsızlıkların önemli bir rol oynadığı,

-Deniz haydutluğunun yol açtığı sonuçlara bakıldığında ise bölge ülkeleri başta olmak üzere dünya ticaretini ve ekonomisini olumsuz yönde etkilediğinin görüldüğü, bununla birlikte yüklerin çalınması ve seyrin gecikmesiyle ağır mali kayıplara sebep olunduğu, yük sahipleri, armatörler ve sigorta şirketlerinin bu durumdan etkilendiği belirtilmektedir.

-Bu kapsamda Somali ve Batı Afrika'da meydana gelen ve deniz ticaretimiz açısından olumsuz bir durum olan deniz haydutluğu konusunda, anılan bölgelerde seyir yapan gemilerde, hem gemi kaptanları hem de şirket yetkilileri tarafından gerekli tedbirlerin alınması hususunda,

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                                                               Saygılarımızla,

 

                                                                                                                                                              Murat TUNCER

                                                                                                                                                              Genel Sekreter

EKLER:

EK-1: İlgi Yazı (1 sayfa)

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                              BİLGİ

-  Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                              -  Sn. Sefer KALKAVAN

-  Türk Armatörler Birliği                                                    TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-  S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop                        -  Meclis Başkanlık Divanı   

-  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                  -  Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                                                      

-  15,16,17,18,19,20, 21, 22 23, 24, 25,26, 27,28               -  Sn. Erol YÜCEL

    29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 ve 47'nci       TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.

    Meslek  Komitesi Başkan ve Üyeleri                              -   İMEAK DTO Şube YK Başkanları                                

-  KOSTBİR                                                                                      

-  UND

-  Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

-  S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

-  TÜRK LOYDU                                                                                   

-  KOSDER

-  ROFED                                                                       

-  İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

-  Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği     

-  WISTA Türkiye Derneği

-  Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

-  Gemi Mühendisleri Odası

             -  Gemi Sahibi Firmalar                                                                

334_1769_Sayi_1769_Sirku_334.pdf