Deniz Haydutluğu Hk.

İlgi:T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel

        Müdürlüğü'nün 03.05.2016 tarih ve E.33252 sayılı yazısı

-İlgi yazı ile; NATO makamlarınca Libya'da bulunan DEAŞ'ın denizde saldırı yapabilecek imkan kabiliyetini artırmaya çalıştığı, Libya Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sınırlı kapasitelerinin olması sebebiyle denizden gelebilecek tehditlere karşı koyamayacakları, DEAŞ'ın medyada yer almak maksadıyla Libya açıklarında bulunan gemilere saldırı düzenleyebileceği bilgisi verilmektedir.

Bu kapsamda Libya ve Libya açıklarında seyir yapan gemilerde, hem gemi kaptanları hem de şirket yetkilileri tarafından gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir.

Bilgilerinize ve gereğine arz ve rica ederiz.

                                                                               Saygılarımızla,
 

 

                                                                               Murat TUNCER

                                                                              Genel Sekreter

EKLER:

EK-1: İlgi Yazı (1 sayfa)

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                              BİLGİ

-  Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                                -  Sn. Sefer KALKAVAN

-  Türk Armatörler Birliği                                                               TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-  S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop                              -  Meclis Başkanlık Divanı   

-  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                -  Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                                                     

-  1,15,16,17,18,19,20, 21, 22 23, 24, 25,26, 27,28                        -  Sn. Erol YÜCEL

    29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 ve 47'nci                TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.

    Meslek  Komitesi Başkan ve Üyeleri                                      -   İMEAK DTO Şube YK Başkanları               

  -  UND

-  Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

-  S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

-  TÜRK LOYDU                                                                                   

-  KOSDER

-  ROFED                                                                       

-  Balık Müstahsilleri Derneği

-  İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

-  Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği     

-  WISTA Türkiye Derneği

-  Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

-  Gemi Mühendisleri Odası

             -  Gemi Sahibi Firmalar                                                                

 

368_1922_sayi_1922_sirku_368.pdf