• Anasayfa
  • |
  • Denizde İş Sağlığı ve Güvenliği

Denizde İş Sağlığı ve Güvenliği

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden alınan 27.11.2020 tarihli ve 29 sayılı yazıda Genel Müdürlüklerine bağlı Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde çalışan personellerinin deniz üzerindeki taşıtlarda zaman zaman zorlu koşullarda sağlık denetimi ve kontrolü, personel değişimi ve hasta tahliyesi vb. görevleri yürütmekte olduğu belirtilmektedir. 

Yazıda devamla, bahse konu hizmetlerin personellerinin sağlık ve güvenliğini koruyarak yürütülmesi için hizmet verdikleri deniz araçlarında Genel Müdürlüklerince alınan tedbirlere ilave olarak 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Kanuna atfen çıkartılan Yönetmelikler doğrultusunda azami sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınarak personellerinin deniz taşıtına çıkartılması için ilgili birimlerin uyarılması istenmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

1324_3252_denizde_i_sa_l_ve_g_venli_i_eimza.pdf