• Anasayfa
  • |
  • Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerine İlişkin Yönetmelik ve Tebliğler

Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerine İlişkin Yönetmelik ve Tebliğler

Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği” 28.10.2020 tarih ve 31288 sayılı Ek’li Resmi Gazete’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu Yönetmelik içinde özetle;

Balık çiftliklerinin kurulamayacağı hassas deniz alanlarının belirlenmesi ve deniz çevresine olan etkilerinin izlenerek çevresel yönetimine ilişkin usul ve esasların oluşturulması,

Balık çiftliklerinin çevresel açıdan uymaları gereken kriterler, deniz çevresine olan etkilerinin izlenmesi, getirilecek kısıtlamaları ve yapılması gereken raporlamalar ile ilgili hususlar yer almaktadır.

Ayrıca; söz konusu Yönetmeliğin yayımı itibari ile 28.10.2020 tarih ve 31288 sayılı Ek’li Resmi Gazete’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından;

Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ” ile Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ  yürürlükten kaldırılmıştır.

“Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği” Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat/Çevre/Turizm Bölümlerinde yayınlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1198_2891_denizlerde_faaliyet_g_steren_bal_k_iftliklerine_ili_kin_y_netmelik_ve_tebli_ler.pdf