• Anasayfa
  • |
  • Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge

Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge

İlgi: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine

      Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 02.06.2016 tarih ve E.41209 sayılı yazısı.

-İlgi yazı ile;  ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)'nin VI. Bölümünün A Kısmının 2. Kuralı gereğince, 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale geldiği,

-Bu kapsamda, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşımacılık dokümanlarında belirtilmesi ve taşımacılık dokümanlarının gemi yükleme planının hazırlanmasında kullanılmak üzere önceden gemi kaptanı veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisi temsilcisine iletilmesi gerektiği,

-Doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynereler 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenmeyeceği ve  SOLAS Sözleşmesine taraf olan tüm ülkeler tarafından bu Kuralın uygulanacağı,

Bahse konu SOLAS Kuralının ülkemizde etkin bir şekilde uygulanmasını teminen Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ''Deniz Yoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerinin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge'' 01.06.2016 tarihli Bakan Olur'u ile yayımlandığı,

Söz konusu yönerge ve ekleri Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü web sitesi (www.tmkt.gov.tr) adresinde Mevzuat-Yönergeler bölümünde erişime sunulduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                                                                                     Saygılarımızla,

                                                                                                                                                     Murat TUNCER

                                                                                                                                                     Genel Sekreter

EKLER:

EK-1: İlgi Yazı (2 sayfa)

DAĞITIM

Gereği                                                                                       Bilgi

-Tüm Üyelerimiz (Web)                                                           -   Sn. Sefer KALKAVAN

-  26,29,30,31,32,33,34,35,36,40,41,42,43                                     TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

   ve 44 No'lu Meslek  Komitesi Başkan ve Üyeleri                  -  Meclis Başkanlık Divanı   

- Konteyner Firmaları                                                               -  Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri

- Türk Loydu Vakfı                                                                    -   Sn. Erol YÜCEL                                                                            

-İMEAK DTO Şubeleri  ve Temsilcilikler                                         TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.

                                                                                                -   İMEAK DTO Şube YK Başkanları

                                                                                                                        

 

       

431_2259_0317_001.pdf