• Anasayfa
  • |
  • Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi 2021 Yılı Tavan ve Kontrol Ücretleri

Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi 2021 Yılı Tavan ve Kontrol Ücretleri

T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında ;

Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti Ve Bildirimi Hakkında Yönerge'nin 14.maddesinin 1.fıkrasının "İdare, dolu konteynerlerin brüt ağırlık doğrulama hizmeti için tartım hizmet bedelinin tavan (üst sınır) ücretini belirler ve ilan eder. Söz konusu tavan ücreti her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranında artırılır." hükmüne amir olduğu,

Türkiye İstatistik Kurumu'nun internet adresinden alınan bilgiye göre,  2020 yılı TÜFE oranı %12,28 olduğundan 2021 yılı için uygulanması gereken tartım hizmet bedeli tavan ücretinin 100,31 TL (yüzliraotuzbirkuruş) olarak hesaplandığı,

Bahse konu Yönergenin 14.maddesinin 2.fıkrası gereğince tartı aleti operatörlerinin Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) belgesi düzenlenmiş konteyner başına belirlenmiş tavan ücretinin 2021 yılı için DBA Kontrol Ücreti olarak Bakanlığın Döner Sermaye İşletme Daire Başkanlığına aktarılacak % 5'lik kısmının 5,01 TL (beşlirabirkuruş) olarak hesaplandığı, yayınlanmaktadır.

 

 

117_391_do_rulanm_br_t_a_rl_k_dba_belgesi_2021_y_l_tavan_ve_kontrol_cretleri.pdf