• Anasayfa
  • |
  • Ege Denizi’nde Yer Alan Dalışa Yasak Sahalara İlişkin Koordinatların Değiştirilmesi Hakkında Karar.

Ege Denizi’nde Yer Alan Dalışa Yasak Sahalara İlişkin Koordinatların Değiştirilmesi Hakkında Karar.

"Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Bölgelerde Dalış Yasağı Uygulanması Hakkındaki 5/4/2016 tarihli ve 2016/8743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Ege Denizi'nde Yer Alan Dalışa Yasak Sahalara İlişkin Koordinat Listesinde Bulunan E19 ve E24 Numaralı Sahalara Ait Koordinatların Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2802)" 28.07.2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Bahse konu Karar Ek'te sunulmakta olup, Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat ve Turizm Bölümlerinden erişilebilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

864_2073_ege_denizi_nde_yer_alan_dal_a_yasak_sahalara_ili_kin_koordinatlar_n_de_i_tirilmesi_hakk_nda_karar.pdf