GEMI / TEKNE KONTROLÜ HK.

Sayın Üyemiz, İlgi: 15 Mart 2002 tarih ve 1700 – 70/02 nolu T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’ndan Odamıza iletilen yazı.     İlgi yazıda;   2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu gereğince; Sahil Güvenlik Botlarının kısıtlı imkânlarla sorumluluk sahalarına giren tüm denizlerde denetim görevi yaptığı;   Buna bağlı olarak; geçtiğimiz yıllarda eksik donanım, eksik veya yetersiz gemi adamı nedeniyle meydana gelen deniz kazaları sonucu mal ve can kayıplarının meydana geldiği;   Yapılan 2001 yılı yaz dönemi Sahil Güvenlik görevleri değerlendirmesinde; deniz kazaları sonucu kazazedeleri bulmak için icra edilen Arama ve Kurtarma (SAR) faaliyeti süresinin, toplam SG Faaliyeti süresinin % 23,8’i olduğunun tespit edildiği ve kazaların zamanında bildirilmemesi veya yakın bölgede SG Botu bulunmaması nedeniyle geç kalınması yüzünden sarf edilen gayretin büyük çoğunluğunun denizde ceset aramakla geçtiği;   Tekne sahiplerinin göstereceği ilgi ve özen sonucu; tam donanımlı teknelerin yetkili ve tecrübeli personel tarafından kullanılmasının sağlanması ile istenmeyen kazaların en aza indirilebileceği ve teknede bulunan tekne sahibi, aile fertleri ve misafirlerinin hayatının güvende bulunacağı; buna ilaveten Sahil Güvenlik botlarının yaptıkları kontroller sırasında eksik donanım, malzeme veya ehliyetsiz gemi adamları tespiti sebebiyle uygulamak zorunda oldukları savcılığa sevk ve seferden men kararları sonucu, planlanan gezi/eğlencenin sona ermesiyle tekne sahiplerinin aile fertlerine veya misafirlerine karşı zor durumda da kalabilecekleri de dikkate alınarak, kendi kendini kontrol ve bilinçlenmenin yararlarının çok daha iyi anlaşılacağı; İşbirliği ile yardımlar ile denizlerimizde yasalarımızın uygulanmasının sağlanması, bunun sonucunda da meydana gelebilecek kazalar sonucu can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesi hedefinden yola çıkarak; geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sık sık denizde günlerce süren aramalar sonucu ceset toplamak istenmediği için SG Botlarının konuyu çok sıkı takip edip, yasaları taviz vermeden uygulayacakları bildirilmektedir.   Dolayısıyla, ilgi yazının; Odamız üyelerinin tesislerinde bulunan yat/tekne sahiplerine iletilmesi ve yat/tekne sahiplerinin duyarlılığının arttırılması hedeflenmiştir. EK’de yer alan Kontrol Formlarına uygun olmayan eksik hususların (emniyetli ve sorunsuz seyrin teminatı için) en kısa zamanda yat/tekne sahipleri tarafından tamamlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.   Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter