• Anasayfa
  • |
  • Gine Körfezi – Deniz Ticareti Bilgi Paylaşım Merkezi (MTISC-GoG) ne Rapor Verilmesi Hk

Gine Körfezi – Deniz Ticareti Bilgi Paylaşım Merkezi (MTISC-GoG) ne Rapor Verilmesi Hk

                          İlgi (a) 01.03.2016 tarihli 166/875 sayılı Sirkülerimiz.

                                 (b) Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın ( ICS) Gine Körfezi – Deniz Ticareti Bilgi Paylaşım

                                       Merkezi (MTISC-GoG) Hk. 3 Şubat 2016  tarihli MC (16)14 sayılı sirküleri.

.

                          İlgi (a) yazı ile;

 

              - Gine Körfezi ,Deniz Ticareti Bilgi Paylaşım Merkezi (Maritime Trade Information  Sharing Centre ,MTISC-GoG)'nden bölgedeki olası Deniz haydutluluğu aktivitelerine zemin oluşturmak maksadıyla bilgi sızdırıldığına yönelik güvenlik ihlali rapor edildiği,

 

               -Söz konusu güvenlik ihlalinin henüz resmi olarak doğrulanmadığı, süreç içerisinde Gine Körfezi ,Deniz Ticareti Bilgi Paylaşım Merkezi (MTISC – GoG) 'ne rapor verirken dikkatli olunması, gemilerinin mevkilerinin tespit ve takibine yönelik bilgileri vermekten kaçınmalarının kuvvetle tavsiye edildiği,

 

               -Şirket Risk Değerlendirmeleri ve Armatörler, İşletmeciler ve Gemi Kaptanları için Gine Körfezinde Deniz Haydutluğu'na karşı Korunma Rehberindeki prosedürlerin uygulanmasına devam edilmesi , Batı Afrika Rapor verme alanlarına giriş yapan gemilerin, bölgedeki olaylardan haberdar olmak için  halen MTISC – GoG kayıt olmaları gerektiği,

 

               -Uluslararası Deniz Ticaret Odası Sekreterliğinin konunun takibine devam edeceği ve durumun daha netlik kazanması halinde  bilgilendirme yapılacağı belirtilmekteydi.

 

                          İlgi (b) yazı ile ;

          - MTISC GoG' un kurulması, işletilmesi ve koordine edilmesine yardımcı olan ,Yakıt Şirketleri Uluslararası Denizcilik Forumu (OCIMF)'nun   önerisine yer verilmekte olup, Danimarka Sahil Güvenlik Komutanlığı Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenliği beyanlarındaki iddiaların esaslarının ortaya çıkarılması konusunda gelişme kaydedildiği, 

            -Konuyu açıklığa kavuşturmak, iddialarına destekleyici somut kanıtlar sunmaları, aksi taktirde iddialarını geri çekmeleri doğrultusunda, Danimarka  Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Yetkilileriyle görüşmek için toplantılar ayarlandığı,

            -Söz konusu iddiaların bölgede etkin bir şekilde görev yapan, Deniz Ticaretinin güvenli bir şekilde işlerliğinin sağlanması yönünde yardımcı olan ve değerli bilgiler veren tek bilgi paylaşım merkezi olan MTISC-GoG' a muazzam bir zarar verdiği,

      

           -Yakıt Şirketleri Uluslararası Denizcilik Forumu (OCIMF) Direktörü Sn. Andrew CASSELS'in görüşü doğrultusunda, Danimarka Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın iddialarını kanıtlayıcı sebepler sunmadaki uyuşmazlıkları neticesinde iddialarını kanıtlayıcı sağlam dayanaklarının olmadığı sonucuna vardıkları belirtilmektedir.

            -Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) bu görüşlerin ışığında, söz konusu iddiaların kanıtlanmasındaki güçlükleri göze alınarak, önceden de belirtildiği üzere bölgede etkin şekilde görev yapan Denizcilik Endüstrisi için tek bilgi paylaşım merkezi olan  ve Ticari Deniz Filosunun güvenli bir şekilde işlerliğinin sağlanmasına dikkate değer bir katkı sağlayan,  MTISC-GoG' a rapor verilmesinin, olası risklere karşı daha güvenli olduğunu bildirmektedir.

            -ICS Sekreterliğinin konunun takibine devam edeceği ve durumun daha netlik kazanması halinde bilgilendirme yapılacağı belirtilmektedir.

                          Bilgilerinizi arz ve rica ederiz                                                             

                                                                                                                                     Saygılarımızla,

 

                                                                                                                                    Murat TUNCER

 EKLER:                                                                                                                       Genel Sekreter 

-EK-1 İlgi (b) Yazı (2 sayfa)                                                                   

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                    BİLGİ

 - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                    - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                                   

 - Türk Armatörler Birliği                                          

 - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                 

 - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği              

 - 15,16,17,18,19,20, 21, 22 23, 24, 25, 27,28      

   29,30,31,32,35,36,37,40,41,42,43 ve 44'ncü              

   Meslek  Komitesi Başkan ve Üyeleri                                                        

- KOSDER

- ROFED

- UND                                                                                           

- TÜRK LOYDU

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                                     

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                                 

- WISTA

- Gemi Sahibi Firmalar        

197_1089_Sayi_1089_Sirku_197.pdf