• Anasayfa
  • |
  • İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik

İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin Ünvanının Değiştirilmesi ve Hizmet İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2018/3)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2021/1) 18.02.2021 tarih 31399 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

24/3/2018 tarihli ve 30370 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesi ve Hizmet İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2018/3)'in 2 nci maddesinde ; "sekretarya hizmetleri" ibaresinden önce gelmek üzere "ayrı bir genel sekreterlik kurulup faaliyete geçinceye kadar" ibaresi eklenmiştir.

Söz konusu Tebliğe yapılan ilave ile Hizmet İhracatçıları Birliği'nin ayrı bir genel sekreterlik kurması hükme bağlanmıştır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

193_586_ihracat_lar_birli_i_sirk_ler.pdf