• Anasayfa
  • |
  • İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 74

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 74

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün 11.07.2020 tarih ve 83362133050.01.04 sayılı Ek'te sunulan yazısında;

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 10.07.2020 Cuma günü saat 12:00'da Sayın Vali Yardımcısı Başkanlığında toplandığı belirtilerek, İçişleri Bakanlığının, Sağlık Bakanlığı ve ilgili Bakanlıklarla görüşmeleri neticesinde 10.07.2020 tarih ve E.11173 sayılı Genelgesi gereği;

-18 yaş altındaki çocuk ve gençlerimizin şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde yanlarında veli/vasisi bulunması şartının kaldırılması,

-Bu kapsamdaki çocuk ve gençlerimizin, karayolu, demiryolu, deniz veya hava yolu ile yapacakları seyahatlerin ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen (pandemi süreci öncesinde olduğu şekliyle) esaslar çerçevesinde yapılması,

-Kendi başlarına yolculuk yapacak çocuk ve gençlerimizin seyahatlerinde de toplu taşıma araçlarına yönelik İçişleri Bakanlığının Genelgeleri ile Koronavirüs Bilim Kurulu Rehberinde yer alan hususlara riayet edilmesi,

kapsamında kararların alındığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                             

İsmet SALİHOĞLU                        

Genel Sekreter                            

808_1956_il_h_fz_ss_hha_meclis_karar_no_74.pdf