• Anasayfa
  • |
  • İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 98

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 98

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilen Ek'te sunulan 83362133050.01.04 sayılı İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:98' de, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 12.10.2020 Pazartesi günü saat: 11.00'da Vali Yardımcısı Niyazi ERTEN başkanlığında toplandığı belirtilerek;

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği,

İçişleri Bakanlığının 10.10.2020 tarih ve 16718 sayılı yazısı çerçevesinde;

Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler konulu İçişleri Bakanlığının 02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı genelgesinin yayımlandığı, süreç içerisinde görülen lüzum üzerine söz konusu genelgeye İçişleri Bakanlığının 01.07.2020 tarihli ve 10507 sayılı genelgesiyle Güvenli Turizm Sertifikası başlıklı bölümün eklendiği,

Gelinen aşamada salgınla mücadeleye yönelik olarak İçişleri Bakanlığının 01.07.2020 tarihli ve 10507 sayılı genelgesi ile 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu olan Güvenli Turizm Sertifikasının 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 30 oda ve üzeri konaklama tesislerince de (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu hale getirilmiş olup İçişleri Bakanlığının 02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı Genelgenin G) Güvenli Turizm Sertifikası başlıklı kısmının;

- “COVİD-19 kapsamında, olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nın Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olan veya olmayan 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunludur.”

- “Halihazırda 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ olmadan hiçbir şekilde faaliyetine izin verilmez. Faaliyete yeni geçecek 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, 30 oda ile 49 oda arasında kapasitesi bulunan ve faal olan konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) 01/01/2021 tarihine kadar, bu tarihten sonra faaliyete yeni geçecek 30 oda ve üzerindeki konaklama tesislerinin ise faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen ‘Güvenli Turizm Sertifikası' koşullarını yerine getirerek, Güvenli Turizm Sertifikasını almaları gerekmektedir.” şeklinde düzenlendiği,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararlarının alındığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1171_2806_il_h_fz_ss_hha_meclis_karar_no_98.pdf