• Anasayfa
  • |
  • İşlenmiş Su Ürünleri Destekleme Tebliği

İşlenmiş Su Ürünleri Destekleme Tebliği

"İşlenmiş Su Ürünleri Destekleme Tebliği (No: 2020/17)" 12.06.2020 tarih ve 31153 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) "Duyurular/Mevzuat" bölümünde yayınlanmakta ve Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu tebliğ, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı yetiştiriciler tarafından üretilerek iç tüketime sunulan ürünlere yapılacak olan, işlenmiş su ürünleri desteği ile ilgili hususları kapsamakta olup, su ürünleri desteğine ilişkin;

- İşlenmiş su ürünleri desteklemesi kapsamındaki türlerin; Türk somonu, alabalıklar, çipura, levrek, sazan, sarıağız (granyöz) ve tilapya olduğu,

- Bir işletmenin desteklemeden faydalanabileceği azami miktarın yılda 100.000 kg. ile sınırlı olduğu,

- Ürünlerini, işleme ve değerlendirme tesislerinde, işlenmiş ürün haline getirip paketleyerek, iç piyasada tüketilmek üzere dondurulmuş veya soğutulmuş halde zincir marketlere satan yetiştiricilere, Karar'da belirlenen "100.000 kg'a kadar (100.000 kg dahil) 2,00 TL/kg" birim fiyatı kadar destekleme yapılacağı,

- Yetiştiricilik işletmeleri tarafından üretici birliklerine, işleme ve değerlendirme tesislerine veya toptancılara fason üretim kapsamında işlenmiş ürün yaptırılarak bu işletmeler tarafından zincir marketlere satışı yapılan ürünler de destekleme kapsamında olduğu,

- İlk defa yetiştiriciliğe başlayan işletmeler ile kapasite artırımında bulunan işletmeler için işletmeye konulan yavru balıkların tespitinin yapılması şartıyla işletmeye geliş tarihi, diğer mevcut işletmelerde ise yavru balıkların işletmeye geliş tarihi, balıkların büyüme süresinin başlangıcı olarak esas alınacağı,

belirtilmektedir.

Söz konusu destekleme imkanından yararlanmak isteyen üreticilerin, faydalanmak istedikleri su ürünleri desteği için Ek'teki belgelerden durumlarına uygun olanları hazırlayarak yetiştiricilik tesisinin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                                     

Cengiz ÖZKAN                                    

Genel Sekreter V.                                 

703_1640_i_lenmi_su_r_nleri_destekleme_tebli_i.pdf