• Anasayfa
  • |
  • Katılım Öncesi Yardım Aracı Altında Tarım ve Kırsal Kalkınma Politika Alanı (IPARD-II) Hk

Katılım Öncesi Yardım Aracı Altında Tarım ve Kırsal Kalkınma Politika Alanı (IPARD-II) Hk

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı Altında Tarım ve Kırsal Kalkınma Politika Alanı (IPARD) Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'ne Yapılacak Olan Birlik Mali Yardımının Yönetimi ve Uygulanmasına İlişkin Hükümleri Tesis Eden Sektörel Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Teati Edilen Mektupların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3191)" 11.11.2020 tarih ve 31301 sayılı, Ek'li Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen  "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı Altında Tarım ve Kırsal Kalkınma Politika Alanı IPARD – II Sektörel Anlaşma Değişiklik Önerisi" özellikle uygulamada Covid-19'un negatif etkilerinin giderilmesine ilişkin tedbirler konusunda olup, Su Ürünleri Sektörünü ilgilendiren hususlardan özellikle;

Şeklinde IPARD II Sektörel Anlaşması metninde değişiklik yapılmıştır. 

Bahse konu Milletler Arası Andlaşma'nın tamamı, E-posta ekinde gönderilmekte ve Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat Bölümlerinde yayımlanmaktadır. 

Bilgilerinize arz/rica ederim. 

 

 

1250_3069_kat_l_m_ncesi_yard_m_arac_alt_nda_tar_m_ve_k_rsal_kalk_nma_politika_alan_pard_hk.pdf