• Anasayfa
  • |
  • Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi Değişiklik Tablosu

Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi Değişiklik Tablosu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesinin T2 : Liman Dışında Kılavuzluk Hizmetleri Esas Ücret Tablosunun yeniden düzenlendiği bildirilmektedir.

Değişiklik Tablosu ekte yer almakta olup, bilgilerinizi arz/rica ederim.

833_2871_k_lavuzluk_r_mork_r_ve_di_er_hizmetler_tarifesi_de_i_iklik_tablosu.pdf