Kısa Çalışma Ödeneği

Sayın Üyemiz,

Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda TOBB'un girişimleriyle Kısa Çalışma Ödeneği Desteği başvuru süresi 30 Haziran 2020'den  31 Aralık 2020 tarihine uzatılmıştır. Bu destekten henüz yararlanmamış üyelerimizin son başvuru tarihine kadar İŞKUR'a başvurmaları gerekmektedir.  İlgili Cumhurbaşkanı Kararı ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

1344_3269_sirk_ler_no_1344_k_sa_al_ma_dene_i.pdf