• Anasayfa
  • |
  • Koronavirüs Önlemlemleri Hakkında

Koronavirüs Önlemlemleri Hakkında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tuzla Liman Başkanlığı'nın 08.09.2020 tarih ve E.1954 sayılı yazısında, Korornavirüs'ün yayılmasını önlemek için öngörülen maske, mesafe, temizlik tedbirlerinden, mesafenin korunarak iş ve işlemlerin yürütülmesini kolaylaştırmak amacıyla güncel uygulamaların hayata geçirilmesinin önem arz ettiği,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1525. Maddesi kapsamında anonim şirket, limited şirket, komandit şirket ve kollektif şirketlerin kayıtlı elektronik posta aracılığıyla tebligatlarını elektronik yoldan yapma yükümlülüğüne haiz olduğu,

Yine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1526. Maddesi ile güvenli elektronik imzayı ve bu imzayla yapılabilecek iş ve işlemlerin düzenlendiği ve Ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlere ilişkin olarak, bu Kanunun zorunlu tuttuğu bütün işlemlerin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabileceği,

Şirketlerce alınması zorunlu olan kayıtlı elektronik posta(Kep) adresinin alınması ve imza gereken belgelerin güvenli elektronik imza ile imzalanması durumunda evrak sirkülasyonu bilgi iletişim sistemleri kullanılarak güven içerisinde yapılabileceği,

Koronavirüsle mücadele edilen bu günlerde kayıtlı elektronik posta ve güvenli elektronik imzaya geçilmesinin yapılan iş ve işlemlerin daha hızlı ve tamamen elektronik ortamda yapılmasını sağlayacağı hususlarında üyelerimizin bilgilendirilmesi istenmekte olup, konu yazı ektedir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                             

İsmet SALİHOĞLU                        

Genel Sekreter                            

1000_2427_koronavir_s_nlemlemleri_hak.pdf