• Anasayfa
  • |
  • Riyad MoU’nca Uygulanmış Olan ‘‘Seyir Güvenliği Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası’’ Sonuçları Hk.

Riyad MoU’nca Uygulanmış Olan ‘‘Seyir Güvenliği Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası’’ Sonuçları Hk.

İlgi: Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)'nın 09.05.2016 tarih ve RN(16)10 No'lu sirküleri

           

          Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın ilgi sirkülerinde 01 Ekim 2015 / 31 Aralık 2015 tarihleri arasında, Riyad MoU tarafından ''Seyir Güvenliği'' konusunda ''Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası'' nın yine ICS'in MC(15) 52 sayılı sirküleri ile duyurulduğu, denetimlerde  SOLAS Bölüm V (Safety of Navigation) de belirtilen gerekliliklere uyumluluğun dikkate alındığı bildirilmekte olup,

 

Söz konusu yoğunlaştırılmış denetim kampanyası kapsamında standart  denetim sorgulaması ile 596 denetimin gerçekleştirildiği ve denetimler sonucunda gemilerde toplam 354  kusur bulunduğu, bu gerekçeyle  5 geminin tutulduğu bildirilmektedir.

 

Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası sonuçlarının Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Enstrümanlarının Uygulanması Alt Komitesine iletildiği, Riyad bölgesine seyir yapan gemilerde gerçekleştirilen denetimlerde elde edilen sonuçlar göz önüne alındığında, geniş bir çoğunluğun SOLAS gerekliliklerini uyum sağladığı, denetimler neticesinde tutulan gemiler ile ilgili olarak            ''Sektörün gerekli askeri seviyede seyir güvenliği gereksinimlerini karşılamakta güçlük çektiği'' belirtilmektedir.  

 

Riyad MoU'nun sunduğu; standart sorgulama listesine verilen cevapları da içeren Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası Raporunda, ilgili denetimlerde ;

 

- 77 geminin (%13.1) seyir yardımcısı olarak Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi

 (ECDIS) 'ni kullandığı ancak uygun bir yedekleme sisteminin bulunmadığı,

 

-  22 geminin (% 3.7) yükleme sonrası ufuk görüşünün yüklenen yükle engellendiği,

 

- 21 geminin (% 3.5) seyir  yaptığı bölge  ile ilgili uygun ve güncel harita ve yayınları

  bulundurmadığı,

 

- 12 geminin (%2.1) ise seyir aktiviteleri ve olaylarını kayıt altına almadığının saptandığı

  bildirilmektedir.

 

Seyir Güvenliği ile ilgili gerçekleştirilmiş Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyasına ilişkin sonuçlar ile standart sorgu listesine verilen cevapların analizi Ek'te sunulmuştur.

 

         Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.                                                                                                           Saygılarımızla,

   

                                                                                                                                                                  Murat TUNCER 

                                                                                                                                                                  Genel Sekreter

EKLER:

EK: İlgi Yazı (11 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                 Bilgi:

- Tüm Üyelerimiz (WEB)                                                     -T.C. UDHB, Deniz Ticareti Genel 

-Türk Armatörler Birliği                                                         Müdürlüğü                                                                                              

-S/S Gemi Armatörleri ve Motorlu Taş. Koop.                   - YK Başkan ve Üyeleri                     

- 15,16,17,18,19,20, 21, 22 23, 24, 25, 27,28

   29,30 No'lu Meslek  Grupları

- UND

- KOSDER

- ROFED       

- TURK LOYDU

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.          

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- Tüm Gemi Sahipleri                           

372_1972_Sayi_1972_Sirku_372.pdf