• Anasayfa
  • |
  • TİO Belgesi Başvuru İşlemleri

TİO Belgesi Başvuru İşlemleri

Odamızın 26.11.2020 tarih ve 3215 sayılı yazısı ile ; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yazısına atfen Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında düzenlenen Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) yetki belgesi başvurularının 23.11.2020 tarihinden itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Bölge Müdürlüklerine yapılması hususunda sektöre duyuru yapılmıştı.

Bu defa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın web sayfasında ; TİO yetki belgesi başvurularının yapılacağı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinin Listesi ile TİO (Taşıma İşleri Organizatörlüğü) Yetki Belgesi almak/yenilemek için istenen bilgi ve belgeler yayınlanmaktadır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinin Listesi ile TİO (Taşıma İşleri Organizatörlüğü) Yetki Belgesi almak/yenilemek için istenen bilgi ve belgeler dosyası ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

157_492_tio_belgesi_ba_vuru_i_lemleri.pdf