TONGA BAYRAKLI GEMILER HK.

Sayın Üyemiz; İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı Denizcilik ve Havacılık Genel Müdür Yardımcılığı’nın 28.05.2002 Tarih ve 201294 Sayılı yazısı         İlgi yazı ile, Tonga Hükümet açıklamasına atıfla,  ilgi yazı ile;   2000 yılından bu yana Tonga adına Yunanistan’da yapılmakta olan uluslararası tescil işlemlerinin, son zamanlarda Tonga bandıralı gemilerin insan ve silah kaçakçılığı olaylarına karıştıklarının ortaya çıkarılmasından sonra, ülkenin saygınlığı ve uluslararası terörizmin boyutları da dikkate alınarak durdurulduğu, bunun sonucunda Tonga Bayrağı taşıyan yabancı 185 ticari geminin sahiplerine başka alternatif düzenlemelere girmeleri için gerekli imkanın Hükümet tarafından sağlanmasının önemli olduğu, Bu kararın alınmasında diplomatik, mali, ticari ve yasal unsurların etkili olduğu, bunun yanısıra kararın Tonga Krallığının bölgede de etkileri hissedilmeye başlanan uluslararası terörizme karşı tutumu ile de uyumlu olduğu belirtilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter