• Anasayfa
  • |
  • TÜBİTAK Ar-Ge Desteklerinin 2021 Yılı 1. Çağrısı Hk.

TÜBİTAK Ar-Ge Desteklerinin 2021 Yılı 1. Çağrısı Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 27.11.2020 tarihli, Ekte sunulan yazıda, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik olarak %75 oranında 600.000 TL destekli "1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı" ile bütçe sınırlaması bulunmaksızın destekli "1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı"nın 2021 yılı 1. çağrılarının Ar-Ge destekleri kapsamında 4 Ocak 2021 tarihinde açılacağı bildirilmekte, konuya ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1339_3262_t_bitak_ar_ge_desteklerinin_2021_y_l_1_a_r_s_hk.pdf