• Anasayfa
  • |
  • Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı Sözleşmesinin İlişik Beyanla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı Sözleşmesinin İlişik Beyanla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

Sayın Üyemiz,

"Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı Sözleşmesinin İlişik Beyanla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar" 30 Haziran 2024 tarihli ve 32588 sayıl Resmi Gazete'nin Milletlerarası Sözleşme bölümünde yayımlanmış olup, Türkiye Cumhuriyeti adına 23 Kasım 2021 tarihinde Paris'te imzalanan ve 7515 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı Sözleşmesi'nin ilişik beyanla birlikte onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verildiği belirtilmektedir. (Karar No: 8687)

Bahse konu Karar (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/06/20240630-1.pdf) adresinde yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

454_1484_uluslararas_deniz_seyir_yard_mc_lar_te_kilat_s_zle_mesinin_ili_ik_beyanla_birlikte_onaylanmas_hakk_nda_karar.pdf