• Anasayfa
  • |
  • Y Derece Kayıt Ücreti Hk.

Y Derece Kayıt Ücreti Hk.

Sayın Üyemiz,

Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin Tarifeler, Dereceler ve İtiraz başlıklı 3’üncü bölümünün 12'nci maddesi “Oda ve borsalar derece sayısını kendi durumlarına göre tespit eder. Ancak, bu derecelerin sayısı beşten az yediden fazla olamaz. Ayrıca, bu derecelerden ayrı bir derece ihdas edilerek yeni kurulan sermaye şirketleri bu dereceye atanır. Bu derece için belirlenecek kayıt ücreti, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yüzde on beşinden fazla olamaz.” hükmünü amirdir.

01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 2021 yılı Aidat ve Ücret Tarifesinde 350.-TL olan Y Derece Kayıt Ücretinin, 2021 yılında uygulanacak asgari ücret brüt tutarının % 10’luk sınırın altında kalmış olması nedeniyle Oda Meclisinin 07.01.2021 tarih ve 34 sayılı onayı ile 360,00.-TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.   

40_209_y_derece_kay_t_creti_hk.pdf