• Anasayfa
  • |
  • Yaklaşık Maliyet Hesabı (20-G45-00)

Yaklaşık Maliyet Hesabı (20-G45-00)

Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü'nün 23.11.2020 tarihli ve E. 692178 sayılı yazsında, 17.07.2017 tarih ve 2017/10605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 16/b maddesi kapsamında "Yurt Dışı Temsilcilikler Kanalıyla Yapılacak Mal Alımlarına İlişkin 2020 Yılı İdari Şartnamesi" esasları dahilinde doğrudan temin usulü ile yazıları ekindeki listede sunulan malzemeleri tedarik etmeyi planladıklarını belirtmektedirler. Yaklaşık maliyet tespitinde kullanılmak üzere söz konusu listede yer alan 100 kalem malzemeye ilişkin birim fiyatların (KDV Hariç) yazılarında belirtilen hususlar dâhilinde 04 Aralık 2020 tarihine kadar Genel Müdürlüklerine iletmesi istenmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

1335_3253_yakla_k_maliyet_hesab_20_g45_00_eimza.pdf