• Anasayfa
  • |
  • Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Hakkında Genelge

Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Hakkında Genelge

TOBB'un 14.01.2021 tarih ve 34221550-045.99-341 sayılı yazısında ;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 04.01.2021 tarih ve  E-53900483-010.05-245 yazısına atfen denizcilik mevzuatında yer alan 521 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki yeniden değerleme oranında artırılan ve 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak olan idari para cezaları ve diğer ücretlere ilişkin 31.12.2020 tarih ve 2020/15 sayılı Bakanlık Genelgesi yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.

 

72_287_yeniden_de_erleme_oran_n_n_uygulanmas_hakk_nda_genelge.pdf