• Anasayfa
  • |
  • Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3080)

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3080)

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 3080) 14 Ekim 2020 tarih ve 31274 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz Konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı ile; 

- Yurt dışında kurulan/kurulacak Lojistik merkezlere yönelik olarak Türkiye'de yerleşik işbirliği kuruluşları ve kullanıcıların desteklenmesine karar verilmiştir.

- Yurt dışında faaliyete geçirilen lojistik merkezlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan desteklenmesi amaçlanmıştır.

- En önemli destekleme payının "işbirliği kuruluşu" olarak tanımlanan; TİM, TOBB, DEİK veya bunların kurduğu ve % 51 hissesine sahip olduğu şirketler olduğu görülmektedir.

- "Kullanıcı" olarak desteklenebilmek için ise; TTK hükümlerine göre kurulan ihracatçı birliklerine üye şirketler ile TİM, TOBB; DEİK, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Sektör Dernekleri ve kuruluşları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatiflerinden biri olmak gerekmektedir.

- İşbirliği Kuruluşları 5.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir. 

- Kullanıcıların, gümrükleme ve Genelge ile belirtilen diğer giderlerinin en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenebileceği görülmektedir. 

- İşbirliği kuruluşları ile kullanıcıların destek unsurlarından yararlanma süresi beş yıl olarak belirlenmiştir.

- Karar kapsamında en fazla altı adet yurt dışı lojistik merkezin destekleneceği ve Karar kapsamında sadece Türk ihraç ürünlerine lojistik destek verilecektir.

- Yurt dışı lojistik merkezlerde kullanıcılara verilecek hizmetlere ilişkin tarifenin İşbirliği Kuruluşu tarafından hazırlanacağı, Ticaret Bakanlığı'nın onayına istinaden uygulamaya alınacaktır.

- Destek başvurusunda istenecek bilgi ve belgeler, destek başvuru süreleri ile destek gider kalemleri vb.detaylar Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanacak bir Genelge ile belirleneceği görülmektedir.

Cumhurbaşkanı Kararı ekte yer almakta olup bilgilerinize arz/rica ederim.

 

1136_2755_yurt_d_lojistik_merkezlerin_desteklenmesi_hakk_nda_karar_karar_say_s.pdf