• Anasayfa
  • |
  • YYS Elektronik Başvuru İşlemleri

YYS Elektronik Başvuru İşlemleri

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 13.07.2020 tarih ve 2020/17 sayılı Genelgesinde ; Gümrük işlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 11'inci maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-Devlet Kapası aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerinin ekte yer alan kılavuza göre yürütülmesi gerektiği,

01.09.2020 tarihine kadar, başvuru sahibinin tercihine bağlı olarak başvuru işlemlerinin kağıt ortamında da gerçekleştirilebileceği bu tarihten sonra setifika başvurularının elektronik ortamda yapılacağı bildirilmektedir.  

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                             

İsmet SALİHOĞLU                        

Genel Sekreter                            

 

821_1981_yys_elektronik_ba_vuru_i_lemleri.pdf