DTO AB TEMMUZ AYI BÜLTENI HK.

AYB akıllı bir büyüme için Türkiye’ye destek verecek Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Türkiye’ye akıllı büyüme için 445 milyon Euro fon ayırdığını açıkladı. İklim değişikliği ile mücadele ve girişimciliğin desteklenmesi için Türkiye’ye verilecek destek çerçevesinde orman kaynakları yönetiminin geliştirilmesi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na 150 milyon Euro ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) çevreye en duyarlı taşımacılık şekli olan demiryolları ağının geliştirilmesi ve yenilenmesi için 145 milyon Euro verilecek. Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası (TSKB) ile Türkiye Kalkınma Bankası’na (TKB) ise KOBİ’lere tahsis edilmek üzere 75’er milyon Euro destek sağlanacak. TSKB ve TKB kapsamında verilecek olan bu desteklerin üretim ve hizmet sektörlerinde ve altyapı projelerinde kullanılması bekleniyor. Avrupa Komisyonu, Batı Balkanlar, Türkiye ve İzlanda’daki reformlar için mali destek planlarını tamamladı Avrupa Komisyonu Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, İzlanda, Makedonya, Sırbistan, Türkiye ve Kosova’da sürdürülen reformlar için mali destek vermek üzere Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında hazırladığı Çok-yıllı Mali Gösterge Çerçevesi (Multi-Annual Indicative Planing Documents- MIPDs) olarak da adlandırılan planları tamamladı. Bahse konu ülkelere sağlanacak olan finansman yargı, kamu yönetimi alanlarında reform gerçekleştirilmesi, örgütlü suçlar ve yolsuzluk ile mücadelede bölgesel işbirliği, sivil toplumun desteklenmesi, eğitim alanında reformlar yapılması ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesi, stratejik altyapı projelerine yatırım yapılması yolu ile ekonomik krizin etkilerinin sürdürülebilir olarak azaltılması gibi konulara odaklanıyor. 2011–2013 yılları için toplamda 521 milyon Euro olan IPA desteklerinin %10’u Avrupa bütünleşmesinde önemli yere sahip Batı Balkanlar ve Türkiye ile çok taraflı ilişkileri güçlendirmek amacıyla kullanılacak. AB’nin Komşu Ülkelere Yönelik Taşımacılık Girişim Planı yayımlandı Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin (AB) Doğu ve Güney’deki komşuları ile taşımacılık ağlarını güçlendirmeyi amaçlayan komşu ülkeler taşımacılık girişim planını yayımladı. Uzun ve kısa dönemli 20’den fazla somut önlemin yer aldığı plan ile AB ve komşu ülkeleri arasında taşımacılık ağlarının daha güvenli hale getirilmesi ve bütünleşmiş bir piyasa oluşturulması hedefleniyor. AB Komşu Ülkeler Taşımacılık Girişimi çerçevesinde öngörülen önlemler aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır: • AB iç havacılık piyasası ve tek Avrupa Hava Sahası’nın komşu ülkeleri de içine alacak şekilde genişletilmesi; • Taşımacılık alanında altyapı projeleri vasıtası ile AB’ye komşu ülkelerin Trans Avrupa Ağları’na dahil edilmesi; • Piyasaların liberalleşmesi ve teknik engellerin azaltılması yolu ile demiryolları taşımacılık potansiyelinin daha iyi kullanılması; • AB’nin doğu komşuları ile işbirliğinin yönetimi için Doğu Ortak Taşımacılık Panelinin oluşturulması ve bölgesel taşımacılık işbirliğinin uygulanmasının sağlanması; • “Mavi Kemer” politikasına komşu ülkelerin de dahil edilerek uzun dönemde deniz taşımacılığının daha etkin hale getirilmesi; • Komşu ülkelerin karayolları güvenliğini arttırmaları için destek sağlanması. Finansmanın 2013 yılına kadar mevcut kaynaklar ile sağlanması öngörülen projeler için AB’nin 2020 bütçesinde esnek finansman olanaklarının yaratılması bekleniyor. Öngörülen Doğu Ortak Taşımacılık Paneli ise AB’nin Ekim 2011 tarihli Bakanlar konferansında ele alınacak. AB Denizcilik Alan Planlaması ve Kıyı Bölgesi Yönetimi kapsamında istişare süreci sona erdi Avrupa Komisyonu’nun bu yılın Mart ayında başlattığı istişare sürecinin sonucunda paydaşlar daha basit, daha uyumlu ortak bir denizcilik alanı ve kıyı bölgesi yönetimine ilişkin taleplerini ortaya koydu. Denizcilik Alan Planlaması (MSP) ve Bütünleştirilmiş Kıyı Bölgesi Yönetimi’ne (ICZM) ilişkin olan istişare sürecinin ardından Avrupa Parlamentosu’nda MSP ve ICZM hakkında gerçekleştirilen görüşmelerde söz konusu bölgelerin Üye Devlet ve Birlik düzeyinde çok sayıda araç ve kurum tarafından yönetildiği belirtilerek bu karışıklığın giderilmesine ilişkin görüşler ortaya konuldu. Avrupa Komisyonu Denizcilik ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü ise bu alandaki yeni düzenlemenin yetki ikamesi ve mevcut sürece destek konularını içereceğini belirtti. Komisyon’un önerisini bu yılın Eylül ayında sunması bekleniyor. Komisyon, SeaFrance’nin yapılanma planını inceliyor Avrupa Komisyonu, tek hissedar olarak SNCF’nin kayıtlı olduğu SeaFrance gemicilik şirketinin, € 223 milyon değerindeki sermaye artırımının, devlet yardımlarına ilişkin AB kuralları ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmek için resmi bir soruşturma başlattı. Avrupa Komisyonu’nun, Calais-Dover güzergahı üzerinde deniz yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetleri yürüten SeaFrance’nin yeniden yapılanma planının, şirkete canlılık kazandıracağı konusunda şüpheleri bulunuyor. Komisyon aynı zamanda, söz konusu sermaye artırım planı çerçevesinde, SeaFrance’nin özkaynaklarından %50’nin altında yapılacak katkı konusunda da emin değil. Ayrıca, planda önerilen tedbirlerin, yardımın rekabeti bozucu etkilerinin sınırlandırılmasında yeterli olmadığı görüşü hakim. SeaFrance için söz konusu yapılandırma planı haricinde Komisyon’un, Fransa tarafından verilen ve devlet yardımı niteliği taşıdığını düşündüğü iki tedbir daha bulunuyor: SNCF ve SeaFrance arasında 16 Şubat 2009 tarihinde imzalanan Hazine anlaşmasının uzatılması ve SeaFrance Berlioz gemisinin üzerindeki satış opsiyonunun kaldırılması için SNCF tarafından SeaFrance verilen finansman. İspanya’nın gemi satın alımında uyguladığı vergi sistemi inceleniyor Avrupa Komisyonu, İspanya’nın leasing ve finansman ile gemi satın almada uyguladığı vergi indirimi önlemlerinin, Avrupa Birliği’nin devlet yardımı kuralları ile uyumlu olup olmadığını araştırmak için geniş çaplı soruşturma başlattı. İspanya’da yürürlükte olan söz konusu vergi indirim sistemi, deniz taşımacılık şirketlerinin, gemileri, bir tersane yerine karmaşık sözleşme veya finansman yapısı kullanılarak, piyasa fiyatının %20 ila %30 altında almalarını sağlıyor. İspanya bankaları tarafından sunulan söz konusu finansman sisteminin yapısında genelde leasing şirketleri, vergi oranlarını düşürmek isteyen İspanyol vergi mükellefleri ve söz konusu vergi önlemlerinin ilk yararlanıcısı olan iktisadi faiz grupları rol oynamaktadır. İspanya’da, gemi satın alımında uygulanan söz konusu vergi indirimi hakkında soruşturma başlatan Avrupa Komisyonu sistemin bazı aracılar için devlet yardımı teşkil ettiğini düşünüyor. Taşımacılık Beyaz Kitabı AP Taşımacılık Komitesi’nde Avrupa Komisyonu tarafından Mart ayında açıklanan “Tek Avrupa Taşımacılık Alanına ilişkin Yol Haritası – Rekabetçi ve Kaynak Etkin bir Taşımacılık Sistemine Doğru” isimli Taşımacılık Beyaz Kitabı, Avrupa Parlamentosu (AP) Taşımacılık Komitesi’nin (TRAN) 21 Haziran tarihli toplantısında görüşüldü. AP’nin dosya hakkındaki görüşü, Hıristiyan Demokrat Belçikalı AP Milletvekili Mathieu Grosch’nin Eylül ayında sunacağı rapor çerçevesinde şekillenecek. TRAN toplantısında raportör Grosch, Beyaz Kitabın 2050 yılına yönelik hedefleri ortaya koyarken kısa vadeli öncelikler konusunda açıklayıcı olmadığını savundu. Grosch, taşımacılıkta serbest piyasa oluşturulmasına önem verdiklerini fakat bu çerçevede dumping uygulamalarının önlenmesi ve Avrupa değerlerinin korunması gerektiğine işaret etti. TRAN Komitesi üyelerinin büyük çoğunluğu Milletvekili Grosch’nin görüşlerine katılırken, Beyaz Kitabın bir çerçeve tesis etmesi yönünden önemli olduğuna dikkat çekiyor. Taşımacılık Beyaz Kitabında öngörülen önlemlerin hayata geçirilmesi için gerekli finansal araçlara da değinen milletvekilleri, uygulamada bölgesel özelliklerin dikkate alınmasını ve esneklik tanınmasını istedi. Karbon İndirimi için IMO üzerindeki baskı artıyor Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Siim Kallas ve İklim Eyleminden sorumlu Komiser Connie Hedegard gemi trafiğinden kaynaklanan karbon emisyonlarının azaltılmasında kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri görüşmek üzere denizcilik sanayi, Üye Devlet ve Parlamento temsilcileri ile 28 Haziran tarihinde bir araya geldi. Katılımcılar, IMO bünyesinde Temmuz ayında gerçekleştirilen deniz taşımacılığında enerji verimliliğine ve karbon indirimi için mevcut piyasa araçlarına ilişkin toplantılar öncesi görüşlerini paylaştı. IMO Deniz Çevresi Koruma Komitesi ise halihazırda isteğe bağlı olarak uygulanan, yeni gemilerin inşası için “Enerji Verimlilik Tasarım Endeksi’nin” ve “Gemi Enerji Verimlilik Yönetim Planı’nın” MARPOL Ek 4 kapsamına alınarak taraf ülkeler için bağlayıcı hale getirilmesine ilişkin önerileri tartışıyor. Aynı zamanda, emisyon indirimi için bunker vergisi ve emisyon ticareti de MEPC bünyesinde görüşülen önlemler arasında yer alıyor. AB, deniz taşımcılığından kaynaklanan emisyonların azaltılmasına ilişkin olarak Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) nezdinde 2011 yılı sonuna kadar küresel bir anlaşma sağlanamaz ise tek taraflı olarak kendi hedeflerini belirleme kararı almıştı fakat bu konuda IMO bünyesinde yakın bir gelecekte anlaşma tesis edilmesi kolay görünmüyor. Dünya Bankası, bu yıl sonunda, G20 ülkelerine jet ve gemi yakıtları için yeni küresel vergi önerileri sunmaya hazırlanıyor. BP’nin 2007 yılında yaptığı bir araştırmaya göre gemilerden kaynaklanan 600 ila 800 milyon ton karbon emisyonu küresel ölçekte salınan sera gazlarının %5’ini ve havacılıktan kaynaklanan emisyonların iki katını oluşturuyor. Önlem alınmaz ise denizcilik emisyonlarının 2027 yılına kadar %75 artış göstermesi bekleniyor. Deniz Taşımacılığı İklim Politikası Uzman Grubu ikinci toplantısını gerçekleştirdi Avrupa Komisyonu İklim Değişikliği Genel Müdürlüğü, gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik hazırlanacak yasal teklif kapsamında “Avrupa İklim Değişimi Programı çerçevesinde Uluslararası Deniz Taşımacılığı için İklim Politikası Uzman Grubu” ile ikinci toplantısını 22-23 Haziran tarihlerinde Brüksel’de düzenledi. Toplantıda mevcut uygulanabilir önlemler, etkileri, gelir kaynakları ve maliyet artışı ile birlikte AB pazarının daralma riskinin bertaraf edilmesi konuları görüşüldü. Seyir hızının azaltılması ve karbon vergilendirmesi gibi önerileri değerlendiren katılımcılar, denizcilik sektöründe karbon indirimi için küresel çözümü savunmaya devam ediyor. (http://ec.europa.eu/clima/events/0036/index_en.htm) Avrupa Komisyonu ise küresel taahhüt için çalıştığını fakat zamanında (Aralık 2011 tarihine kadar) bir uzlaşının zor olduğunun altını çiziyor. Toplantıda ayrıca Komisyon’un henüz netlik kazanmış bir politik önerisinin olmadığı ve konu hakkında devam eden istişare süreci tamamlanmadan ve etki değerlendirmesi hazırlanmadan bir öneri sunulmayacağı dile getirildi. Komisyon, paydaşları istişare süreci zarfında görüşlerini iletmeye davet etti. Uzman grubunun Eylül ayının ikinci yarısı veya Ekim başı yeniden bir araya gelmesi öngörülüyor. AB’de karayollarında sınır ötesi ceza uygulamasında uzlaşma sağlandı Avrupa Birliği (AB), karayolu trafiğinde sınır ötesi ortak bir ceza sistemi uygulanması konusunda uzlaştı. Avrupa Konseyi’nin itirazları ile üç yıldır bekleyen yasa tasarısına ilişkin ortak metni, Avrupa Parlamentosu (AP) 5 Temmuz tarihinde onayladı. Konsey ve AP tarafından onaylanan yeni düzenlemeye göre, bir Üye Devlet kendi sınırlarında trafik ihlali yapan sürücü ve araçların ruhsat bilgilerine kurulacak ortak bir veri tabanı üzerinden erişebilecek. Buna göre, aşırı hız yapan, alkol ve uyuşturucu etkisi altında iken araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, kırmızı ışıkta geçen, kask takmayan, otobüs güzergahı ve diğer yasaklanan şeritlerde araç kullanan, sürüş sırasında cep telefonu ve diğer iletişim araçlarını kullanan kişilere işlediği suçu ve uygulanacak ulusal cezayı ibraz eden taahhütlü bir mektup gönderilecek. Yönerge, Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmesinin ardından, İrlanda, İngiltere ve Danimarka hariç diğer AB Üye Devletlerinde iki yıl içerisinde uygulamaya konacak. Komisyon, seçilen 42 CIP 2010 projesine € 35 milyon aktaracak Avrupa Birliği (AB), 2010 Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (CIP) kapsamında seçilen 42 eko-inovasyon projesi için 35 milyon € değerindeki finansman kullanımını uygulamaya koydu. Aynı zamanda, 2011 yılı proje teklif çağrılarına ilişkin başvurular alınmaya devam ediyor. 2010 programında seçilen 42 proje, çevrenin korunması ile birlikte Avrupa’nın rekabet gücünü artıran çevresel yenilikçilik projelerinden oluşuyor. Bu kapsamda, su borularında sızıntının onarılması, eski lastiklerden elde edilen kauçuk ile demir yollarından kaynaklanan sesi azaltıcı akustik panel, bir uçağın ağırlığını %15 azaltan dönüşümlü iç paneller, bira yapımında CO2 salınımını azaltan fermantasyon süreci ve yerel yenilenebilir kaynaklardan (odun ve saman) prefabrik konut sistemi seçilen başarılı projelerden bazıları. AB Libya Limanlarına Yaptırım Uygulamasını Genişletti Avrupa Konseyi 7 Temmuz tarihinde aldığı karar ile Libya’daki siyasi çatışmalar sebebi ile uygulanan bazı kişi ve şirketlere yönelik yaptırım listesini altı Libya limanını kapsayacak şekilde genişletti. Buna göre; Tripoli, Al Khoms, Brega, Ras Lanuf, Zawia ve Zuwara liman otoritelerine yaptırım uygulanacak. Karara göre, AB yasalarına tabi gemi işletmecileri söz konusu limanlara herhangi bir hizmet ödemesi yapamayacak. Galileo Projesi 2020 yılında tamamlanacak Avrupa Birliği (AB) uydu navigasyon programı Galileo’nun 2014–2020 yıllarını kapsayan yeni Avrupa Birliği bütçesindeki payı 7 milyar Euro olarak belirlendi. 30 yeni uydunun yörüngeye gönderilmesini sağlayacak olan fon ile Galileo’nun tamamen işlevsel hale getirileceği, bu çerçevede 90 milyar Euro tasarruf yapılabileceği belirtiliyor. Thales, Alenia Space ve Telespazio gibi Avrupalı gruplar tarafından gerçekleştirilecek projenin rakipleri ABD GPS sistemi ve Rusya’dan Glonass. Avrupa Birliği ve Amerika kısa mesafe deniz taşımacılığında işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kısa mesafe taşımacılığında daha fazla işbirliği gerçekleştirmek için mutabakat zaptı imzaladı. AB adına Avrupa Komisyonu Taşımacılık Genel Müdürlüğü’nün ve ABD adına Denizcilik İdaresinin imza koyduğu mutabakat zaptı kısa mesafe deniz taşımacılığında, daha yeşil ve daha etkin yük taşımacılığına ilişkin tarafların ortak amaçlarını ortaya koymaktadır. Söz konusu mutabakat zaptı iyi uygulamaların paylaşımına ve deniz taşımacılığı hususunda tarafların uluslararası görüşmeler yürütmesine imkan sağlamaktadır. Demir, Deniz ve Nehir Taşımacılığı Projelerine AB’den 180 Milyon Euro Avrupa Komisyonu, 29 Haziran 2011 tarihinde, TEN-T Trans Avrupa Ağı kapsamındaki 180 milyon Euro tutarındaki altyapı fonunun hangi alanlarda kullanılacağını açıkladı. Komisyon, AB’de daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir ulaşım ağı için proje teklif çağrılarında bu yıl Avrupa Demiryolu Trafiği Yönetim Sistemi (ERTMS), Deniz Otoyolları Sistemi (MoS) ve Nehir Bilgi Sistemi (RIS) alanlarına öncelik verileceğini belirtti. Karşılıklı işlerliğin ve trafik yönetiminin iyileştirilmesi amacıyla altyapı fonundan ERTMS projelerine toplam 100 milyon Euro, MoS projelerine 70 milyon Euro ve RIS projelerine 10 milyon Euro aktarılacak. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Taşımacılıktan sorumlu Üyesi Siim Kallas konu hakkında yaptığı açıklamada, daha etkin bir trafik yönetimi ve bilgi sistem kullanımının AB taşımacılık altyapılarını daha etkin hale getireceğini ve yeşil taşımacılık koridorlarının oluşturulmasının taşımacılığın karayolundan demir ve denizyoluna kaydırılmasını kolaylaştıracağını belirtti. Avrupa Birliği Balıkçılık Politikasını gözden geçiriyor Avrupa Komisyonu geçtiğimiz hafta aşırı balık avlanması, balık stoklarının sürdürülebilir düzeye getirilmesi ve balıkçıların sübvansiyonlara olan bağımlılığın sona erdirilmesi için bir dizi öneriyi kabul etti. Uzun dönemli çözümler ve sürdürülebilirliğe ilişkin öneriler şu şekilde: • AB’nin uluslararası alanda verdiği taahhütler ile uyumlu olarak 2015 yılına kadar tüm balık stoklarının sürdürülebilir seviyeye getirilmesi; • Bilimsel önerilere dayanan uzun dönemli yönetim planları ile balıkçılıkta ekosistem yaklaşımının oluşturulması; • Ekonomik kayıpların önlenmesi kapsamında avlanan balıkların denize geri atılmasının yasaklanması; • Aşırı avlanmanın sona erdirilmesi çerçevesinde hedeflerin ve zaman çizelgesinin açıkça belirlenmesi, piyasa yaklaşımı çerçevesinde bireysel avlanma paylarının ticaretinin gerçekleştirilmesi; küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi; balıkçılık alanında veri toplama usulünün geliştirilmesi; Avrupa’da sürdürülebilir balık yetiştiriciliğini teşvik eden stratejiler oluşturulması; • Tüketicilerin satın aldıkları ürünlere ilişkin olarak daha iyi bilgilendirilmesi (ürünün kalitesi, sürdürülebilirliği vb.); • Bölgesel ve yerel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak korunma önlemlerinin Üye Devletler tarafından alınması; • Balıkçı örgütlerinin market arzını yönlendirmesi ve balıkçıların karını arttırmasının sağlanması; • Akıllı ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunacak çevre dostu girişimlere mali yardım sağlanması; • Birliğin hem içeride hem de uluslararası alanda iyi yönetişimi sağlaması. Söz konusu öneriler uygulanırsa Avrupa Birliği’nde (AB) balık stokları %70; toplam av miktarı %17 ve balıkçılığın gayri safi katma değeri %90’a çıkacak. 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen AB’nin yeni ortak balıkçılık politikasına ilişkin görüşmelerin Konsey ve Avrupa Parlamentosu’nda yaklaşık bir buçuk yıl devam etmesi bekleniyor. Ayrıca Komisyon’un bu yılın sonuna doğru Çok-Yıllı Mali Çerçeve’ye uygun biçimde balıkçılık ve denizcilik politikasına ilişkin yeni bir finansman mekanizması oluşturması beklenmektedir. Avrupa Parlamentosu Sao Tome ve Principe ve Seyşeller ile AB arasında imzalanan Protokolleri onayladı Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği (AB) ve Sao Tome ve Principe ve AB ile Seyşeller arasında gerçekleştirilen, 2011 ila 2014 yıllarını kapsayan yeni balıkçılık protokollerini onayladı. Sao Tome ve Principe ile imzalanan protokol çerçevesinde AB ülkeye yılda 682.500 Euro mali destek sağlayacak. Bu miktarın yılda 455.000 Euro’su AB gemilerine 7.000 ton balığı yakalama imkanı verilmesi; yılda 227.000 Euro’su ise Sao Tome ve Principe’in balıkçılık politikalarını uygulamasına destek olması için sağlanacak. Seyşeller’e ödenecek üç yıllık 16.800.000 Euro’nun ise yılda 3.080.000 Euro’su balıkçılık imkanı sağlanması; yılda 2.220.000 Euro’su ise sektörel yaptırım için kullanılacak. AB-Fas balıkçılık anlaşması Avrupa Konseyi’nin, Avrupa Birliği (AB) - Fas balıkçılık anlaşmasının, taraflar arasında yeni bir anlaşma imzalanana kadar bir sene daha uzatılmasını yakın bir gelecekte onaylaması bekleniyor. 27 AB üyesinden 20 ülke, protokolün imzalanması yönünde olumlu oy kullanırken, İsveç ve Hollanda dahil 3 üye devlet süre uzatımına karşı çıkıyor. Birleşik Krallık ve Finlandiya başta olmak üzere 4 ülke oylamaya katılmazken, İspanya delegasyonu, yaptığı açıklamada, protokolün Fas için balıkçılık politikasından ziyade son zamanlardaki gelişmeler ışığında daha büyük bir politik anlam ifade ettiğini belirtti. Gelecek ay toplanacak olan Konsey’in protokolü kabul etmesi beklenirken, anlaşmaya sıcak bakmayan Avrupa Parlamentosu’nun görüşünün ne yönde olacağı merak ediliyor. Biscay Körfezindeki ançüez kotaları 2011 – 2012 sezonu için artırıldı Avrupa Komisyonu, Biscay Körfezi’ndeki ançüez için Toplam İzin Verilen Av Miktarının (TACs), Temmuz 2011 - Haziran 2012 sezonunda 29.700 ton olmasını teklif edecek. Önerilen kota miktarının, geçen sene 15.000 ton olan TAC’nin iki katı olması dikkat çekerken, İspanya’ya 26,730 ton ve Fransa’ya 2,970 ton kota ayrılması öngörülüyor. Komisyon, 2005 ve 2009 yılları arasında ançüez için avlanma yasağı uygulamış; söz konusu yasak, Avrupa Biscay Körfezi’ndeki ançüez biyokütlesinin üç kat artarak 36,500 tona ulaşmasını sağlamıştı. İzlanda’ya uskumru yüzünden AB cezası yolda 28 Haziran 2011 tarihinde Lüksemburg’ta toplanan AB Balıkçılık Konseyi’nde İrlanda delegasyonu, Atlantik Okyanusu’na kıyısı olan diğer ülkeleri hiçe sayarak, uskumru kotasını 2010 yılında tek taraflı olarak, 2.000 tondan 146.000 tona çıkaran İzlanda’ya Avrupa Birliği (AB) tarafından ceza verilmesini talep etti. İzlanda’nın ani kota artırımından etkilenen ülkelerin çoğu İrlanda delegasyonunun önerisini desteklerken, İsveç ve İspanya delegasyonları, verilmesi istenen hiçbir cezanın, AB ile üyelik müzakerelerini sürdüren ve balıkçılık müzakere başlığı henüz açılmamış olan İzlanda’nın AB’ye katılımını engellememesi gerektiğini belirttiler. AB 2012 yılı uskumru kotaları Ekim’de belirlenecek Avrupa Birliği’nin (AB) balıkçılıktan sorumlu bakanları, Avrupa Komisyonu’nun 25 Mayıs tarihli uskumru için Toplam İzin Verilen Av Miktarı (TACs) ve 2012 yılı kotalarına ilişkin önerileri çerçevesinde kararı Ekim ayına bıraktı. Avrupa Komisyonu, uskumru kotalarını ilişkin müzakerelerin iki aşamada ele alınmasını, uskumru stoklarının durumu hakkında bilimsel bir tavsiye kararı olmadığı takdirde av miktarını %25 oranında azaltmayı ve sürdürülebilir en yüksek ürün (MSY) sistemine dayanılarak oluşturulacak bilimsel uyarıları sistematik olarak takip etmeyi önermekteydi. AB Bakanları’nın, Ekim ayında yapılacak toplantıda, ayrıca 2014-2020 Avrupa Balıkçılık Fonu’nu gündeme alması bekleniyor. Tuna ve Baltık Bölgeleri için AB Stratejileri Avrupa Komisyonu Tuna Bölgesi ve çevresinin sürdürülebilir kalkınması için "Tuna Bölgesi için AB Stratejisi" planını kabul etti. Söz konusu Strateji; çevre, ulaşım, eğitim ve kültür ve iktisat olmak üzere dört faaliyet alanından oluşuyor. Başarı ile sonuçlanan AB Baltık Bölgesi Stratejisi’ne benzer bir yol haritasının izlenileceği Tuna Stratejisi’nde, Avrupa Komisyonu’nun mevcut AB fonlarının daha etkin kullanımı için önerilerde bulunması ve koordinasyon ve işbirliği rollerini üstlenmesi bekleniyor. Komisyon, Tuna Bölgesi Stratejisi’ne ilerleme raporunu 2012 yılı sonunda sunacak. Bu konuda basın toplantısı düzenleyen Komisyon, Baltık Bölgesi Strateji hakkında yayınlanan ilerleme raporun hakkında da bilgi verdi. Komisyon; gübrelerden kaynaklanan kaçakların azaltılmasını, bölge içindeki ulaşım altyapısı planlamasına ilişkin Baltık Ulaştırma Perspektifi’ni, Üç Baltık ülkesini Avrupa enerji piyasasına dahil edilmesini ve balıkçılık yönetiminde bölgesel bir yaklaşım geliştirilmesini projenin güçlü yönleri olarak açıkladı. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Dağıtım: Bilgi: Gereği - YK Başkan ve Üyeleri Tüm Üyelerimiz (Web)