DTO Ocak 2017 AB Bülteni

?

DTO AB Bülteni           ______________________________________________________                   __________      ______         ____     __  _______  ___     OCAK 2017

Armatörler Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri Listesinin genişletilmesini talep ediyor

Avrupa Komisyonu, AB'nin onaylı gemi geri dönüşüm tesisleri listesinin ilk baskısını yayımladı. Liste bu aşamada, yalnızca Avrupa'da bulunan tersaneleri kapsıyor ve AB'nin kendi geri dönüşüm hedefinin % 30 altına ulaşabiliyor. Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği'ne (ECSA) göre bu durum, dünya çapında standartları yükseltmek ve talebe cevap verebilmek amacıyla, üçüncü ülke gemi geri dönüşüm tersanelerinin AB onayını alması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Gemi geri dönüşüm tesislerine ilişkin Avrupa listesinin ilk baskısı, 2013 AB Gemi Geri Dönüşümü Mevzuatı'nın (EU Ship Recycling Regulation ) ilgili gereklilikleri doğrultusunda, işçiler için emniyetli ve çevreye uyumlu olduğu düşünülen 18 Avrupa geri dönüşüm tersanesini kapsıyor. Avrupa Komisyonu, üçüncü ülkelerdeki tersanelerden listeye katılmak için başvurular almış olmakla birlikte, bu başvuruların incelenme süreçleri halen devam etmektedir.

ECSA Genel Sekreteri Patrick VERHOEVEN, "AB listesi tüm dünyada gemi geri dönüşümü standartlarının yükselmesine ve geri dönüşüm taleplerinin karşılanmasına hizmet edebilirken, mevcut liste üçüncü ülke tersanelerinin ve özellikle de Hong Kong Konvansiyonu'nda emniyetli ve çevreye uyumlu gemi geri dönüşümü konusunda yer alan uluslararası standartları karşılayan tersanelerin dâhil edilmesine ihtiyaç olduğunu açık bir biçimde ortaya koyuyor" dedi.

IMO Hong Kong Konvansiyonu şimdiden önemli bir etkiye sahiptir; çünkü geri dönüşüm tersaneleri Konvansiyon'un tedbirleriyle uyum sağlamak için gerekli adımları Konvansiyon henüz yürürlüğe girmeden atmaktadır. Bu durum özellikle Hindistan – Alang'da bulunan bazı tersaneler için geçerlidir. Bu tersanelere AB onayı vermek, diğer tersaneleri de standartlarını yükseltmeleri ve listeye katılmak üzere başvuruda bulunmaları için cesaretlendirecektir. AB onayı ayrıca, sadece miktar açısından değil, fakat aynı zamanda sökülebilen gemilerin büyüklüğü açısından da AB listesinde uygun ve yeterli kapasitenin temin edilmesini sağlayacaktır. Bu durum, Hong Kong Konvansiyonu'nun hızla yürürlüğe girmesini kolaylaştıracak, küresel gemi geri dönüşüm piyasasında bayrak ayrımı gözetmeyen eşit koşullar oluşturacaktır.

VERHOEVEN, "2016 yılında yaklaşık 150 konteyner gemisi geri dönüşüme gönderildi, uzunluk ve draft açısından AB tersanelerinin limitleri dikkate alındığında, şu anki AB listesi yalnızca 16 küçük konteyner gemisinin ihtiyacını karşılayabilir. Ve bu yalnızca bir tip gemi içindir. Bu nedenle Avrupa Komisyonu'nu listeyi bir an evvel AB dışındaki tesisleri kapsayacak şekilde genişletmesi için teşvik ediyoruz" dedi.

AB Gemi Geri Dönüşümü Mevzuatı etkin şekilde uygulandığında, AB bayrağı altında faaliyet gösteren tüm gemilerin onaylı bir gemi geri dönüşüm tesisini kullanmaları gerekecektir. (Kaynak: ECSA)

EMSA'nın Yakıt Pillerinin Deniz Taşımacılığında Kullanılmasına İlişkin İncelemesi

Yakıt Pilleri (Fuel Cells), deniz taşımacılığı için temiz enerjinin sürdürülebilirliği ve alternatif yakıtlar bağlamında gelecek vaat eden bir teknolojidir. Bugün, daha büyük ölçekli uygulamalar için güçlü potansiyeller açığa çıkaran araştırma ve pilot projelerle birlikte, Yakıt Pillerine ilişkin farklı ve özel gelişmeler mevcuttur. Deniz Taşımacılığında Yakıt Pillerinin kullanılması hakkındaki söz konusu EMSA İncelemesi, EMSA'nın Avrupa Komisyonu anlaşması kapsamında ve AB Üyesi Devletlerin desteğiyle, DNV-GL ile birlikte geliştirdiği inisiyatifinin bir sonucudur.

Bugün, Yakıt Pili teknolojileri ve hidrojen yakıt çözümlerinin gelişmesi arasındaki sıkı bağa rağmen; LNG, metanol ve diğer düşük parlama noktalı yakıtlardan fayda sağlayan farklı çözümler yürürlüktedir. EMSA, Yakıt Pillerine yönelik hükümlerin IGF Koduna (Gaz veya Düşük Parlama Noktalı Diğer Yakıtları Kullanan Gemilerin Güvenliği için Uluslararası Kod) yeni bir bölüm olarak ekleneceği IGF Kodunun geliştirilme sürecine Avrupa Komisyonu'nu desteklemek için katılacaktır.

Deniz taşımacılığında Yakıt Pillerinin kullanılmasına ilişkin EMSA İncelemesi; teknolojik ve mevzuata ilişkin bir gözden geçirmeyi, deniz taşımacılığı açısından geleceği en parlak olan Yakıt Pili teknolojilerinin seçilmesini ve seçilen teknolojilerin gemi dizayn uygulamalarında Risk ve Emniyet durumlarına göre değerlendirildikleri bir Emniyet Değerlendirmesini kapsıyor. Anılan İncelemeye aşağıdaki linkten erişilebilmektedir: http://www.emsa.europa.eu/news-a-press-centre/external-news/item/2921-emsa-study-on-the-use-of-fuel-cells-in-shipping.html   (Kaynak: EMSA)

AB üyesi olmayan balıkçı ülkelerde balıkçılık sübvansiyonları

Avrupa Komisyonu için yapılan yeni bir araştırma, dünyanın başlıca balıkçı ülkeleri olan Japonya, Güney Kore, Tayvan, Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki balıkçılık sübvansiyonlarına dair verileri ve bilgileri bir araya getiriyor.

Araştırma; Çin, Tayvan, Japonya, ABD ve Güney Kore'de sübvansiyonların balık avcılığında önemli bir rol oynadığını, su ürünleri yetiştiriciliği sübvansiyonlarının ise Rusya ve Çin'de en yüksek seviyede olduğunu ortaya koyuyor. En büyük sübvansiyonlar; araştırmaya, altyapıya, yakıta (Çin) ve sigortaya (Japonya) ayrılmaktadır.

AB, denizlerin korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanılması için dünyaya çağrıda bulunan Birleşmiş Milletler'in 14. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi doğrultusunda, sürdürülebilir olmayan balık avcılığına yol açan zararlı balıkçılık sübvansiyonlarını yasaklamak için baskı yapıyor. En zararlı iki sübvansiyon tipi, filoların balık avlama kapasitesini artıran sübvansiyonlar ile yasadışı balıkçılık faaliyetlerinde bulunan balıkçılara verilen sübvansiyonlardır. AB, bu tip yardımlara son verilmesi amacıyla, Dünya Ticaret Örgütü içerisindeki görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermiştir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Deniz Ürünleri: AB tüketici davranışları sürdürülebilir arzın önemli olduğunu gösteriyor

Avrupalıların büyük bir çoğunluğu balığı sağlıklı olduğu için yediğini söylüyor. Avrupalıların % 42'si haftada en az bir kere evinde balık / su ürünü yemektedir ve balık tüketimi giderek artmaktadır. Bu durum Avrupa piyasasında sürdürülebilir balık arzının garanti altına alınması ihtiyacını ortaya koyuyor.

Balıkçılık ve su kültürü (aquaculture) ürünlerinde AB tüketici tercihleri hakkında yapılan yeni bir ankete göre, AB'deki insanlar, denizden ne kadar uzakta yaşadıkları balık yeme sıklığını etkilese de, oldukça düzenli bir şekilde deniz ürünü tüketiyor.

Avrupa Komisyonu'nun Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan Sorumlu Bakanı Karmenu VELLA, "Bu anket, Avrupalıların deniz ürünlerini nasıl seçtiklerini görmemize yardımcı oluyor. Tüketicilerin, içinden seçim yapabilecekleri yüksek kalitede deniz ürünü çeşitliliğine sahip olmalarını garanti etmemiz lazım. 2020 yılına kadar sürdürülebilir balıkçılık hedeflerimize ulaşmak konusunda kararlı olmamızın sebebi budur" dedi.

Deniz ürünleri için; bölgesel, ulusal ve Avrupa orijinli ürünlere yönelik güçlü bir tercih bulunmaktadır (% 80). Tüketicilerin çoğu, yeni ürünleri ve türleri denemeyi sevdiklerini belirtmiş olup, bu da kaynak çeşitliliğinin önemini göstermektedir. Böylece AB'de sürdürülebilir balıkçılığın ve su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilerek ithalat bağımlılığının azaltılmasının önemi yeniden vurgulanmıştır. Tüketicilerin % 68'i fiyatların daha düşük olması durumunda daha fazla balık yiyeceklerini belirtmiştir.

Ankete göre insanlar deniz ürünlerini genel olarak süpermarketlerden alıyorlar ve ilk olarak görüntüsüne, sonra fiyatına sonra da nereden geldiğine bakıyorlar. Avrupalıların ürünlerin üzerindeki etiketlerin içeriklerine, bilhassa verilen bilgiler kanun tarafından isteniyorsa, güven duydukları belirtiliyor. Buna göre tüketicilerin % 66'sı ürünlerin üzerinde yazan bilgilerin açık ve anlaşılır olduğunu düşünmektedir ve bu da AB'nin etiketleme kurallarının işe yaradığını göstermektedir.

Bahse konu anket sonuçları, EUMOFA (Balıkçılık ve Su Kültürü Ürünleri Avrupa Pazar Gözlemevi)  tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışmayla da büyük oranda teyit edilmiştir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Rüzgâr enerjisinin potansiyeli hakkında yeni rapor

Rüzgâr enerjisi teknolojilerinin potansiyel piyasası hakkında yapılan yeni bir inceleme, söz konusu teknolojilerin gelişmesini önleyen birçok engeli tanımlamıştır. Rapora göre, anılan engeller öncelikle rüzgâr enerjisi teknolojilerinin performansı, çalışabilirliği, emniyeti, dayanıklılığı ve ekonomik sonuçları hakkındaki bilgilerden kaynaklanmaktadır. İkinci olarak, başta tam ölçekli uygulayıcıların inşa edilmesi ve test edilmesi için olmak üzere, rüzgâr enerjisi teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik sermayeye erişilememesidir. Aynı şekilde, enerji verimliliğini artıracak / gemilerin CO2 emisyonlarını azaltacak teşviklerin olmayışı da etkilidir.

Rapor, standartlaşmış bir değerlendirme metodunun geliştirilmesi sonrasında atılabilecek değişik adımları tanımlıyor. Bu adımlar, rüzgâr enerjisi hakkındaki bilgileri, söz konusu bilgilerin değerini ve bilgilere erişimi artırmayı ve tam ölçekli uygulayıcıların geliştirilmesi ve test edilmesi için sermayeye erişimi artırmayı amaçlamaktadır.

Tasarruf potansiyellerini belirlemek amacıyla değişik rüzgâr enerjisi teknolojileri için modeller geliştirildi. Rapora göre, gemilere yönelik bazı rüzgâr enerjisi teknolojilerinin 2020 yılında pazarlanabilir olması durumunda; dökme yük gemileri, tankerler ve konteyner gemileri için maksimum pazar potansiyelinin 2030 yılına kadar yaklaşık olarak 3,700 – 10,700 kurulu sistem ilave etmesi beklenmektedir. Anılan rüzgar enerjisi sistemlerinin kullanılması da 2030 yılında 3.5 – 7.5 Mt CO2 tasarrufuna yol açacak ve rüzgar enerjisi sektörü yaklaşık 6,500 – 8,000 doğrudan ve yaklaşık 8,500 – 10,000 dolaylı istihdam sağlayacaktır. (Kaynak: Maritime Journal)

Avrupa Parlamentosu Üyeleri, daha fazla geri dönüşüm ve daha az atık için çağrı yapıyor

Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesi'ne göre; atıkların bugün % 44 olan geri dönüştürülme oranı, 2030 yılına kadar % 70'lere çıkarılmalı ve depolanmaları durumunda büyük çevresel etkiye sahip olan bu atıkların depolanması % 5 ile sınırlandırılmalıdır. 24 Ocak 2017'de Avrupa Parlamentosu Üyeleri "ambalaj atığı" yasa taslağını değiştirdi ve gıda atıklarında 2030 yılına kadar % 50'lik bir azaltımı savundu.

Avrupa Parlamentosu'nun basın bildirisine göre, 2014 yılı istatistikleri göstermektedir ki; Avrupa'daki tüm kentsel atıkların % 44'ü geri dönüştürülmüş veya kompost edilmiştir. Bu rakam, 2004 yılında yalnızca % 31 idi, 2020'ye kadar AB üyesi devletler atıkların % 50'den fazlasını geri dönüştürmeli veya kompost yapmalıdır.

Avrupa Parlamentosu Üyelerine göre; kentsel atık olarak adlandırılan (ev ve işyerlerinden kaynaklanan) atıklar, 2030 yılına kadar en az ağırlıklarının % 70'i oranında geri dönüştürülmeli veya geri kazanımı (kontrol edilmiş, temizlenmiş ve onarılmış) sağlanmalıdır. Avrupa Komisyonu'nun önerdiği oran ise % 65.

Parlamento Üyeleri; kağıt, karton, plastikler, cam, metal ve ahşap gibi ambalaj malzemeleri için, 2025 ortası hedefleriyle birlikte, 2030 yılı için % 70'lik bir hedef önermiştir.

Bu yasa taslağı depolanmış kentsel atıkların oranını 2030 yılına kadar % 10 ile sınırlandırmaktadır. Parlamento Üyeleri, 2013 yılında kentsel atıklarının % 65'den fazlasını depolayan ülkeler için bu rakamı belli şartlarla % 5'e düşürmeyi (5 yıllık bir süre uzatımı imkanıyla) önermiştir.

AB üyelerinden Kıbrıs, Hırvatistan, Yunanistan, Letonya, Malta ve Romanya kentsel atıkların dörtte üçünden fazlasını halen depolamaktadır.

Gıda atıklarına gelince, yıllık 89 milyon ton (kişi başına 180 kg) olarak hesaplanmaktadır. Avrupa Parlamentosu Üyeleri 2014 yılına kıyasla, 2025 yılına kadar % 30, 2030 yılına kadar ise % 50 azaltım hedefi için çağrı yapmıştır. Ayrıca deniz çöpleri için de benzer bir hedef önermektedirler.

AB ambalaj atığı yasa taslağı, 13-16 Mart'ta Strasburg'daki Genel Kurul'da oylanacaktır. (Kaynak: New Europe)

01.01.2017 – 01.02.2017 Tarihleri Arasındaki Türk Bayraklı Gemi Tutulmaları

01.01.2017 – 01.02.2017 tarihleri arasında Paris Memorandumu (Paris MOU) üye limanlarında Türk Bayraklı gemi tutulmamıştır. Türk Bayraklı gemi tutulmalarına ilişkin detaylı bilgiler Odamız web sayfasında (http://www.denizticaretodasi.org.tr/sayfalar/gemitutulmalari.aspx ) yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                           - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

- Türk Armatörler Birliği                                            Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                         -Sn. Sefer KALKAVAN

-İMEAK DTO Şubeleri                                              TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-Türk Loydu Vakfı                                                     -Meclis Başkanlık Divanı                  

-GİSBİR                                                                     -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

-GESAD                                                                     -Sn. Erol YÜCEL       

-Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.        TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.                     

-TÜRKLİM                                                                -İMEAK DTO Meclis İhtisas Çevre Komisyonu

-GEMİSANDER                                                         -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.          

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                   -Denizcilik Eğitimi Veren Üniversiteler                     

-Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                      

-Gemi Mühendisleri Odası                                        

-TAIS                                                                        

-WISTA Türkiye Derneği

-Gemi Sahibi Firmalar

 

Ayrıntılı bilgi: Selin YELESER, Dış İlişkiler Birimi    Telefon: 212 252 01 30 - 462  E-mail: selin.yeleser@denizticaretodasi.org.tr

AB_Ocak_2017.pdf