Aralık 2016

Mozambik'in gündeminde denizde denetim vardı

02/12/2016

Mozambik'te deniz denetiminin tek bir sistem üzerinden yapılmasını sağlamak amacıyla IMO destekli bir proje hazırlandı ve Mozambik Hükümeti'ne sunuldu. Proje, öncelikle deniz denetimiyle ilgili tüm tarafların mevcut durum hakkında daha fazla bilgi edinmesini ve karar verme süreçlerini geliştirip deniz güvenliğiyle ilmaritime surveillance.jpggili konularda işbirliğini arttırmayı amaçlıyor.

Küresel Denizde Tehlike ve Güvenlik Sistemi (GMDSS), otomatik tanımlama sistemi (AIS) ve veri bağlantılı VHF telsizleri proje kapsamında bir araya getirilerek Mozambik Ulusal Denizcilik İdaresi INAMAR, Mozambik Donanması, Dalyanlar ve Mozambik Deniz Polisi için entegre bir sistem oluşturulacaktır.

IMO yetkilisi, projenin denizcilikle ilgili konularda başarıyla yürütülmesi için Mozambik devlet kurumlarının koordineli bir yaklaşım benimsemesi ve kendi aralarında etkili bir bilgi paylaşımı kültürü geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

 

 

Dominik Cumhuriyeti'nde deniz güvenliğini arttırmak için eğitimler yapıldı

02/12/2016

SOLAS bölüm XI-2, ISPS Kodu ve SUA sözleşmeleriyle deniz güvenliğini sağlamaya yönelik belirlenen IMO tedbirlerinin daha etkili bir şekilde uygulanması için Dominik Cumhuriyeti'nde, başkent Santo Domingo'da, uygulamalı bir eğitim düzenlendi.

Hükümet daireleri ve deniz güvenliği ve deniz hukuku konularında işbirliği içinde hareket etmesinin gerekliliğini vurgulamak amacıyla etkinlik kapsamında çeşitli senaryo ve uygulamalar gerçekleştirildi. Başlıca senaryo konuları, kruvaziyer gemilerin karşılaştığı tehlikeler; limanlar, havalimanları ve sınır geçişleri gibi sınır güvenliği konuları; kitle imha silahlarını bulundurma potansiyeli taşıyan deniz kazaları; güvenlikle ilgili sağlık krizleri; petrol dökülmeleri gibi çevresel tehlikeler; silah, cephane ve patlayıcı maddelerin yasa dışı yollardan taşınması olarak belirlendi.

 

Okyanuslar için Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri

02/12/2016

30 Kasım - 2 Aralık 2016 tarihleri arasında Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen 'Dünya Okyanuslar Konseyi 2016 Sürdürülebilir Okyanuslar Zirvesi', Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin gerçekleştirilmesinde denizcilik sektörünün üstlendiği rolü ele aldı. IMO temsilcisi, sürdürülebilir okyanuslar için IMO'nun yaptığı çalışmalar arasından gemi kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak ve gemi karinalarında midye, yosun gibi biyolojik kirleticilerin birikmesi  ('biofouling') ile potansiyel olarak istilacı türlerin taşınmasını engellemek için alınan önlemlerden bahsetti.

oceans sustainability.jpg "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içinde Okyanuslar İş Dünyası Topluluğu 2030" temasıyla aynı doğrultuda sürdürülen önemli IMO projeleri hakkında da bilgi verildi. Bunlar arasında, GEF-UNDP-IMO işbirliğinde yürütülen GloMEEP Projesi ön plana çıktı.

GloMEEP Projesi, gemilerde enerji verimliliğini arttırmayı ve böylece sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefliyor.

 

Beyaz Rusya gemi güvenliğiyle hakkındaki IMO sözleşmelerini imzaladı

05/12/2016

IMO'nun en yeni üyesi Beyaz Rusya, gemi güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri ortaya koyan bazı IMO sözleşmelerini kabul etti.

Bu sözleşmeler, yükleme hatları ve deniz trafiğinin kolaylaştırılmasıyla ilgili olup aşağıdaki gibidir:

-1965 Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi

-1966 Uluslararası Yükleme Hatları Sözleşmesi hakkındaki 1988 Protokolü

-1974 Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) hakkındaki 1988 Protokolü.

 

Gine'de deniz güvenliğiyle ilgili uygulamalı etkinlik

08/12/2016

IMO, özellikle SOLAS bölüm XI-2 ve ISPS Kod'da benimsenen güvenlik tedbirlerinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için Batı Afrika'da bir dizi eğitim düzenleme kararı almıştı. Gine, bu eğitimlerin düzenlediği son yer oldu. Gine'deki etkinliğe katılan resmi görevliler için deniz haydutluğu, silahlı soygun ve sınır güvenliğini konu alan çeşitli senaryolar geliştirildi.  

Guinea-maritime security.jpg

Eğitimde ayrıca bölge devletlerinin deniz haydutluğu ve silahlı soygun gibi denizlerde yaşanan yasadışı faaliyetlerle daha etkin bir mücadele için 2013 yılında kabul ettiği Deniz Güvenliği Yasası da ele alındı. IMO, bu türden etkinliklerle deniz güvenliği ve deniz hukuku uygulamalarında ajansların işbirliğini ve hükümetin tüm organlarıyla katılımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

 

Yeşil Burun Adaları'nın bölgesel deniz güvenlikteki rolü masaya yatırıldı

08/12/2016

IMO, 30 Kasım – 6 Aralık 2016 tarihlerinde Yeşil Burun Adaları (Cabo Verde)'nda düzenlenen etkinliğe katılarak bölgenin deniz güvenliğinde rol oynayan devlet kurumlarıyla görüşme fırsatı elde etti. Yeşil Burun Adaları, bölge devletlerinin 2013 yılında kabul ettiği Deniz Güvenliği Yasası'nın tüm bölgede etkin olarak uygulanmasını desteklemek için Çok Uluslu Koordinasyon Merkezi (Multi-National Centre of Coordination)'nin kurulmasına ev sahipliği yapma niyeti taşıdığını duyurdu.

IMO temsilcisi, birçok devlet kurumuyla toplantılar yaptı. Saha ziyaretlerinin de gerçekleştiği etkinlikte, Mart 2017'de hizmete girmesi planlanan yeni Gemi Trafik Hizmeti (VTS) Denizcilik Kontrol Merkezi ile Mindelo'daki VTS merkezi gezildi. Katılımcılar, deniz güvenliği çalışmaları için 2010 yılında kurulan Deniz Güvenliği Çalışmaları Merkezi COSMAR'ı da ziyaret etti.

 

IMO ve gemi sörvey kurumu arasında daha güçlü bir işbirliği için adım atıldı

08/12/2016

IMO ile IMO'ya üye devletler adına gemi sörvey ve belgeleme işlemlerini yürüten sörvey kuruluşu arasında önemli bir sözleşme imzalandı. Tanınmış Kuruluşlar'ın IMO'daki temsilcisi Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği (IACS)'dir. 7 Aralık günü imzalanan sözleşme koşullarına göre, IMO ve IACS arasında düzenli olarak teknik bilgi alışverişi sağlanacak ve iki örgüt arasındaki mevcut diyalog güçlendirilecektir.

 

Gemilerde enerji verimliliğinin arttırılmasıyla ilgili yeni bir kurs başladı

09/12/2016

Gemilerde enerji verimliliği konusunun eğitim müfredatına alınmasına yardımcı olmak için denizcilik eğitimi veren kurumlardaki eğitimcilere yönelik yeni bir kurs başlatılenergy efficiency-education.jpgdı ve kursun ilk katılımcısı Çin oldu. Ülkedeki üniversite ve liselerden 30'un üzerinde katılımcı eğitime katıldı.

 IMO GloMEEP Projesi altında gerçekleştirilen bu kursun amacı, denizcilik eğitimi veren kuruluşlarda IMO'nun 4.05 kodlu dersinin okutulmasını teşvik etmek. Kurs programından en yüksek verimin alınması için ders anlatımları, interaktif uygulamalar ve video gösterimleri bir arada yürütülüyor.

 

 

Pasifik Adası ülkeleri için enerji verimliliği politikası

15/12/2016

Pasifik Adası (Pacific Island) devletlerinden Vanuatu'nun başkenti Port Vila'da enerji verimliliği politika ve stratejileri üzerine iki günlük bir atölye çalışması düzenlendi. Katılımcılar, denizcilik faaliyetlerinde ve liman uygulamalarında enerji verimliliğini arttırmak için ulusal stratejiler ve açık politikalar geliştirmeye yardımcı olacak bilgi ve araçları analiz etme fırsatı buldu. Ayrıca, alternatif ve temiz yakıtların kullanımı ile enerji verimliliği tedbirlerinin daha etkili bir şekilde uygulanması için yöntemler de ele alındı. IMO temsilcisi, uzaktan bağlanarak deniz taşımacılığında enerji verimliliği konulu bir sunum gerçekleştirdi. Etkinliğe bölge genelinden 51 kişi katıldı.

 

Balıkçı gemilerinin güvenliği üzerine bir seminer düzenlendi

16/12/2016

Frankofon Afrika (Africa Francophone) bölgesindeki ülkelerin IMO Cape Town Sözleşmesi'ni kabul etme ve uygulama aşamasında ihtiyaç duyabileceği Fishing vessel.jpgdüşünülen konular üzerine bölgesel bir seminer düzenlendi. IMO ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'nün ortak çalışmalarını yansıtan bu seminere Frankofon Afrika bölgesindeki 12 ülke katıldı.

Balıkçı gemilerinin güvenliğini ilgilendiren Cape Town Sözleşmesi birtakım uluslararası standartlar getirmektedir. Günümüzde balıkçı gemilerinin güvenliği, yapımı, hayat kurtarma ekipmanı için kriterler ve diğer temel güvenlik tedbirleriyle ilgili yürürlükte olan bir uluslararası sözleşme bulunmadığı için Cape Town Sözleşmesi ayrı bir önem kazanmıştır.

 

 

Daha temiz bir deniz çevresi için Liman Devleti kontrolü

16/12/2016

IMO, hava kirliliğini azaltmak ve enerji verimliliğini arttırmak için gemilerde alınabilecek tedbirler hakkında birçok ülkede atölye çalışmaları düzenlemektedir. Bu çalışmalardan sonuncusu 12-14 Aralık 2016 tarihleri arasında Çin'de gerçekleşti. Etkinlikte, IMO MARPOL Ek VI'daki kuralların uygulanmasından ve denetlenmesinden sorumlu Liman Devleti Kontrol Yetkilileri yer aldı. Ayrıca, Asya-Pasifik bölgesinde Liman devleti Kontrolü hakkındaki Tokyo MoU'ya taraf olan ülkelerden otuz kişi eğitime katıldı.

Katılımcılar ve eğitmenler, Zhejiang Haberleşme Enstitüsü'nün kampüsüne giderek okulun makine simülasyon odası, köprüüstü simülatörleri ve gemiadamları eğitim merkezini ziyaret etti.

 

Emisyon politikaları güncelleniyor

16/12/2016

emission policies.jpgÇin'in Hong Kong şehrinde düzenlenen uluslararası bir atölye çalışmasında dünya genelini ilgilendiren emisyon kontrol politikaları ve teknolojileri konuşuldu. IMO temsilcisi, hükümet yetkilileri, dünya denizcilik sektörü temsilcileri, akademisyenler ve çevre konusundaki sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan bir izleyici topluluğuna seslenerek, IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi'nin son çalışmalarını ve mevcut düzenlemelerini anlattı. Gemilerden kaynaklı emisyonları kontrol etmeyi amaçlayan IMO kuralları ile enerji verimliliğini arttırmak için sağlanması gereken koşullar hakkında da bilgi verdi.

 

Şangay, Trinidad ve Tobago deniz teknolojisi merkezlerine ev sahipliği yapacak

23/12/2016

IMO, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmayı hedefleyen yeni projesi için Avrupa Birliği'nden aldığı fonla Deniz Teknolojisi İşbirliği Merkezleri (MTCC) kuruyor. Bu merkezlere ev sahipliği yapacak denizcilik okullarından ilk ikisi IMO'dan yapılan bir basın duyurusuyla açıklandı.

Buna göre, Küresel MTCC Ağı olarak bilinen proje kapsamında Çin'deki Şangay Denizcilik Üniversitesi Asya-MTCC'nin, Trinidad ve Tobago Üniversitesi ise Karayip-MTCC'nin sorumluluğunu üstlenecek. Hedeflenen küresel ağın diğer üç ayağını ise Afrika, Latin Amerika ve Pasifik Bölgeleri oluşturuyor.

Bölgelerinde önemli bir etkiye sahip olacak MTCC'ler, düşük karbon teknolojilerinin ve enerji verimli çalışmanın öncülüğünü üstlenecek.

Şangay Denizcilik Üniversitesi (SMU - Shanghai Maritime University): SMU, 20,000'in üzerinde öğrencinin tam zamanlı eğitim aldığı denizcilik eğitimi üzerine uzmanlaşmış bir üniversitedir. 2010 yılından bu yana özellikle gemilerde enerji verimliliği ve sera gazı emisyonlarının kontrolüyle ilgili teknoloji araştırmaları yürütmektedir. 2012'de hizmete açılan Entegre Makine Dairesi Laboratuvarı'nda mesleki eğitim ve araştırma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca, yakıt ekonomisi üzerine ölçümler ve dizel motorlu makinelerin emisyon testleri de yine buradan sürdürülmektedir.

MTCCs.jpg

Trinidad & Tobago Üniversitesi (UTT - The University of Trinidad and Tobago): UTT, birden çok kampüsü bir arada barındıran yapısıyla denizcilikte kapasite geliştirilmesi, enerji verimliliği, çevre çalışmaları ve denizcilik araştırmaları gibi bilim dalları için hazırlanan programlar sunar. Fakültede denizcilik üzerine birçok eğitim tesisi, atölye ve laboratuvar mevcuttur.

 

Kaynak: Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO'nun internet sitesi.

http://www.imo.org/EN/Pages/Default.aspx