27.Grup - Nace Kodları

Nace Kodu Tanımı
50.20.17 Uluslararası sularda ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların tanker gemilerle taşınması (gazlar hariç)
50.20.23 Uluslararası sularda diğer dökme sıvıların tanker gemilerle taşınması (ham petrolün, petrol ürünlerinin, gazların ve kimyasalların taşınması hariç)
50.20.29 Kabotaj hattında diğer sıvıların tanker gemilerle taşınması (ham petrolün, petrol ürünlerinin, gazların ve kimyasalların taşınması hariç) (iç sular hariç)
36.00.02 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
38.11.01 Tehlikesiz atıkların toplanması (çöpler, geri dönüştürülebilir maddeler, tekstil atıkları, vb) (inşaat ve yıkım atıkları, çalı, çırpı, moloz gibi enkazlar hariç)
38.12.01 Tehlikeli atıkların toplanması (patlayıcı, oksitleyici, yanıcı, zehirli, aşındırıcı, bulaşıcı ve insan sağlığı için zararlı atıkların ve maddelerin toplanması faaliyetleri) (nükleer atıklar, biyokimyasal atıklar, kullanılmış piller vb.)
39.00.01 İyileştirme Faaliyetleri ve Diğer Atık Yönetimi Hizmetleri (Kirletilmiş Toprak ve Yeraltı Sularının Temizlenmesi, Kara Mayınlarının Temizlenmesi, Vb.)
50.20.24 Uluslararası sularda gazların tanker gemilerle taşınması
50.20.30 Kabotaj hattında gazların tanker gemilerle taşınması (iç sular hariç)
81.29.90 Diğer temizlik faaliyetleri (yüzme havuzları, tren, otobüs, uçak, tanker, plaj ve şişelerin temizlenmesi ile dezenfekte faaliyetleri dahil, oto yıkama hariç)
84.12.12 İskan Ve Toplum Refahına İlişkin kamu Yönetimi Hizmetleri (Su Temini Ve Çevre Koruma Pogramları Dahil)

Meslek Komiteleri Menüsü