35.Grup - Nace Kodları

Nace Kodu Tanımı
65.12.13 Hayat sigortası dışındaki sigortacılık faaliyetleri (sağlık, yangın, motorlu taşıt, konut, tarım, denizcilik, havacılık, kaza, doğal afet, ulaştırma, nakliyat, para kaybı, borçlanma, mali sorumluluk, vb.)
66.21.01 Risk ve hasar değerlemesi faaliyetleri (sigorta eksperliği dahil)
71.20.12 Entegre mekanik ve elektrik sistemleri konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (mekanik ve elektrik bileşenli makine, motor, otomobil, alet, cihaz, iletişim ekipmanı vb. ekipmanların test ve analiz faaliyetleri)
74.90.01 Ekspertiz faaliyetleri (antika eşyalar mücevherler vb. için ekspertiz hizmetleri) (deniz, gayrimenkul ve sigorta için olan ekspertiz faaliyetleri hariç)
52.29.16 Taşınan Malların Kasalardan, Sandıklardan vb.lerinden çıkarılması, numune alınması, incelenmesi vb. faaliyetler.
94.99.90 Üyelik gerektiren başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri (klasik araba birlikleri, kiracı birlikleri, vb. dahil)
74.90.06 Gemi Klas Müesseseleri, Deniz Ekspertiz ve Deniz Sürveyör faaliyetleri
71.20.07 Bileşim ve saflık konularında teknik test ve analiz faaliyetleri (Atık, yakıt, metal, mineral ve kimsayallar gibi maddelerin biyolojik ve kimyasal özellikleri ile mikrobiyoloji, biyokimya vb. ilgili alanlarda test ve analiz faaliyetleri

Meslek Komiteleri Menüsü