• Anasayfa
  • |
  • 1 Temmuz 2021'den İtibaren Ülkemize Giriş Tedbirleri Hk.

1 Temmuz 2021'den İtibaren Ülkemize Giriş Tedbirleri Hk.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 28.06.2021 tarih ve 10582 sayılı Ek’te sunulan yazıda özetle;

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 27.06.2021 tarih ve 149 sayılı yazısı ile diğer ülkelerde salgının seyrinde yaşanan gelişmeler de göz önünde bulundurularak 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren sınır kapılarında uygulanması gereken tedbirlere ilişkin önerilerin Bakanlıklarına iletildiği,

Özellikle yeni varyantlarıyla beraber bazı ülkelerde salgının seyrinde yeniden tırmanış gözlemlendiği bu süreçte Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda aşağıdaki tedbir ve uygulamaların tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızda 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren hayata geçirilmesi gerektiği hususunun değerlendirilmesi neticesinde;

1-Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen uçuşların bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulmuş olduğu, bu ülkelerden ülkemize doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyeceği,

Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’da bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazının talep edileceği ve bu kişilerin Valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacağı, karantinanın 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbirinin sonlandırılacağı, PCR test sonucu pozitif çıkanların ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacağı ve 14. günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbirin sonlandırılacağı,

2-Afganistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresinin 10 gün olarak uygulanacağı, karantinanın 7. gününde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina uygulamasının sonlandırılacağı, PCR testinin pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberi doğrultusunda hareket edileceği,

3-Son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal veya Sri Lanka’da bulunan ya da Afganistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen veya son 14 günde bu ülkelerde bulunan kişilere yönelik uygulanacak olan zorunlu karantinanın, Valiliklerce belirlenen yurtlarda veya karantina oteli olarak hizmet veren konaklama tesislerinde uygulanabileceği, Karantina otelleri, konaklama ücretleri, bu kişilerin sınır kapılarından transferleri vb. hususlara ilişkin usul ve esaslar Valiliklerce belirlenerek ve ilan edileceği,

4-Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazının talep edileceği,

5-Birinci, ikinci ve dördüncü madde kapsamında kalmayan diğer ülkelerden gelenlerden tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazının talep edilmeyeceği ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacağı,

Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazının yeterli görüleceği,

6-Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişilerin, varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabileceği,

Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verileceği, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberi doğrultusunda tedavilerinin yapılacağı, test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişilerin, kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacakları ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşullarının sonlandırılacağı, bu kişilerden delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşullarının 14. günün sonunda PCR testi negatif sonucuyla sonlandırılacağı,

7-Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförlerinin SARSCoV2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacağı,

8-Sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak vatandaşlardan;

8.1-Ülkemize girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığını ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğini belgeleyenler ile girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz edenlerin ülkemize girişlerine izin verileceği,

8.2-Yukarıdaki maddede belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlarımıza sınır kapılarında PCR testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verileceği ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmalarının sağlanacağı,

8.3-Öte yandan yurt dışında yaşayan/ikamet eden ve izin veya tatil amacıyla memleketlerine ya da tatil beldelerine gelecek vatandaşlarımızda yaz ayları boyunca yaşanabilecek yoğunlaşma göz önünde bulundurularak Edirne ve Kırklareli illerimizde bulunan kara ve demiryolu sınır kapıları ile sınırlı olacak şekilde; 8.1 maddesinde belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşların temel bilgilerini (ülke içerisinde bulunacakları yer/adres bilgisi dahil) içeren bir formu doldurarak sınır kapılarından geçişlerine izin verileceği,

Bu şekilde ülkeye girişlerine izin verilen vatandaşların, uygulama esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenecek şekilde varış noktalarında karantinaya alınacağı ve negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edene kadar karantinanın sürdürüleceği,

Yukarıda belirtilen tedbire ilişkin Vali/Kaymakam ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınacağı, çalışmaların ivedilikle planlanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususları belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

704_1862_1_temmuz_2021_den_tibaren_u_lkemize_giris_tedbirleri_hk.pdf