• Anasayfa
  • |
  • 2006 YILINDA UYGULANACAK SERBEST SAĞLIK RESMI TARIFESI

2006 YILINDA UYGULANACAK SERBEST SAĞLIK RESMI TARIFESI

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu’nun 2928 sayılı kanunla değişik 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile gemilerden her net ton üzerinden tahsil edilecek Sağlık Resminin, Sağlık Bakanlığınca Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının uygun görüşleri alınmak suretiyle hazırlanacağı ve her mali yıl başında yürürlüğe konulacak tarife ile belirleneceğinin hükme bağlandığı, Bu esaslar doğrultusunda 2006 yılında serbest gemilerden her net ton başına alınacak “Sağlık Resmi” tarifesinin aşağıda gösterildiği gibi kesinlik kazandığı bildirilmektedir: A: Serbest gemilerden alınacak her net ton başına Sağlık Resmi Tarifesi; a) Tam (ticari gemilerden) 0.53 YTL b) Kabotaj hakkına sahip gemilerden 0.159 YTL c) Türk limanlarına gelen özel yatlardan 0.159 YTL d) Bilimsel araştırma yapan gemilerden 0.159 YTL e) Turist gemilerinden 0.159 YTL B: Yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı ve cezaların hesaplanmasında tam resmi olan 0.53 YTL esas alınacaktır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - MARLİM Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - GİSBİR - Meclis Başkan ve Vekilleri - DTO 7145 No.lu Meslek Komitesi Üyeleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Danışmanlar - DTO Meslek Komiteleri Başkanları