• Anasayfa
  • |
  • 2021 Yılı Giriş Kartları Başvuruları

2021 Yılı Giriş Kartları Başvuruları

Sayın Üyemiz,

İstanbul Valiliği Karaköy Limanı Mülki İdare Amirliği'nin 23.10.2020 tarih ve E-29196050-153-499 sayılı yazısında; İstanbul Deniz Limanlarına giriş işlemlerinin 28 Şubat 2020 tarihli İstanbul Deniz Limanları Giriş Kartları Yönergesi'ne göre yürütüldüğü, 

Yönerge hükümleri doğrultusunda 2020 Yılı için düzenlenmiş olan Giriş Kartlarının geçerliliğinin 31 Aralık 2020 tarihinde sona ereceği,

2021 Yılı Giriş Kartlarının zamanında hazırlanabilmesi için İstanbul Limanları Giriş Kartı alacak kurum/kuruluş personelinin müracaatları Kasım ayının ilk iş günü itibari ile başlatılacağı,

Giriş kartı müracaatları yapılırken dikkat edilecek hususlar;

a - Giriş Kart müracaatları ilgili limanın kart bürolarına yapılacaktır,

b - Görevli Giriş Kartları için;

1 - Kurum onaylı Talep Formu, (ilgi Yönerge Ek-1)

2 - 1 adet biyometrik fotoğraf (Kamu görevlileri kılık kıyafet yönetmeliğine uygun son 6 ay içerisinde cepheden çekilmiş olacaktır.)

3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

c - Daimi ve Geçici Giriş Kartları için;

1-  Antetli kağıt ile resmi başvuru,

2 - İlgili kurum /kuruluş onaylı Talep Formu (Ek:1)

3 - 1 Adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içerisinde cepheden çekilmiş olacak)

4 - Kimlik fotokopisi sureti (E - devlet çıktısı olabilir.)

5 - Adli Sicil Kaydı,

6 - Sermaye Şirketleri, Vakıflar, Kooperatif ve Derneklerin Görevlileri için imza sirküsü, yetki belgesi veya vekaletname,

7 - Yasa gereği Meslek Odalarına, Birliklere ve Derneklere üye olmak zorunda olan kişilerden üyelik belgesi,

8 - Kart talep eden özel/tüzel kuruluşlarda, Meslek Odaları, Vakıflar ve Derneklerde ve bu kuruluşlara bağlı kurumlarda istihdam edilen personele ait aktif sigortalı olduğunu gösteren (son 2 aya ait SGK Belgesi yeni işle başlayanlardan işe giriş bildirgesi emeklilerden emekli kayıt belgesi, İşverenlerden Bağkur (4/B) Tescil kaydı) istenir.

9 - Yabancı uyruklu şahıslar için pasaport fotokopisi ve çalışma izin belgesi istenir. (Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği gereğince; Türkiye'ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı kullanıma ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye'de arızalanan araçların tamiri amacıyla; Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek  ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla gelenler çalışma belgesi istenmesinden muaftır.)

10 - Ek' te yer alan Excel listesinin doldurulup USB veya CD ile müracaat edilmesi (Başvuru evrakları sıralamaya uygun olarak teslim edilmelidir, USB'ler geri iade edilecektir,). 

Daha önce giriş kartı almış olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele (görevden uzaklaştırılmış olanlar ve haklarında yönergenin 9. maddesinde belirtilen suçlardan dava açılmış olanlar hariç) bağlı bulunduğu kamu kurumunun talebi üzerine herhangi bir arşiv araştırması ve GBT sorgulaması yapılmadan kart düzenlenmesi ya da vize edilebilmesi hususu ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

1190_2850_2021_y_l_giri_kartlar_ba_vurular_.pdf