• Anasayfa
  • |
  • 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4760) 11.11.2021 tarih ve 31656 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olup Ek’te sunulmaktadır.

            Bahse konu kararda, Su Ürünleri Desteğine ilişkin olarak;

            -Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartıyla, kilogram/adet başına aşağıda belirtilen miktarlara göre doğrudan üreticiye olmak üzere destekleme ödemesi yapılacaktır.

            -Kapalı sistemde üretim yapanlar ile kilogram üstü alabalık üretimi yapanlara aşağıda belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılacaktır.

            -Denizlerde Bakanlıkça belirlenmiş olan aynı potansiyel alanda, aynı baraj gölünde veya bölgelere ayrılmış baraj göllerinde aynı bölge içerisinde, aynı gerçek ve tüzel kişilere ait birden fazla yetiştiricilik işletmesi var ise bu işletmelerin tek bir işletme olarak kabul edileceği ve destekleme ödemesinin buna göre yapılacaktır.

            -Bir işletmenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktarın, toprak havuzlarda balık yetiştiriciliğinde 30.000 kg/yıl, diğerlerinde 350.000 kg/yıl ile sınırlı olup, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) platformu desteklemelerinde kapasite sınırı bulunmamaktadır.

            -Kuluçkahanelerde alabalık anaçları için adet başına aşağıda belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılacak olup, bir kuluçkahanenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktarın, 10.000 adet/yıl damızlık anaç ile sınırlı olacaktır.

 

Su Ürünleri Desteği

(TL/kg-Adet)

Alabalık (kg)

350.000 kg'a kadar (350.000 kg dâhil)

0,75

Yeni Türler (kg)

350.000 kg'a kadar (350.000 kg dâhil)

1,50

Kapalı Sistem Üretim (kg)

350.000 kg'a kadar (350.000 kg dâhil)

1,50

Kilogram Üstü Alabalık Üretimi (kg)

350.000 kg'a kadar (350.000 kg dâhil)

1,50

Midye (kg)

350.000 kg'a kadar (350.000 kg dâhil)

0,10

Sazan (kg)

350.000 kg'a kadar (350.000 kg dâhil)

1,50

Kuluçkahane Damızlık Alabalık (adet)

10.000 adete kadar (10.000 adet dâhil)

60,00

Toprak Havuzlarda Balık Yetiştiriciliği (kg)

30.000 kg'a kadar (30.000 kg dâhil)

1,00

DİTAP

 

0,25

 

-Su Ürünleri desteği kapsamında (Balon Balığı hariç) ;% 2’si birim kooperatif veya il/ilçe birliklerine,  bu bedelin içinden % 20’ si üst kooperatif veya merkez birliğine, ayrıca su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerinden yararlanan tüm üreticilerden, balıkçılık ve su ürünleri tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, % 1 oranında merkez birliğine hizmet bedeline konu kesinti ödenir.

Söz konusu kararın tamamı Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümünde yayınlanmaktadır.

 

            Bilgilerinize arz/rica ederim.

1184_3047_2021_y_l_nda_yap_lacak_tar_msal_desteklemelere_ili_kin_karar.pdf