• Anasayfa
  • |
  • 2023 yılı “Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi”

2023 yılı “Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi”

Sayın Üyemiz;

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü resmî web sayfasında yapılan Duyuru’da Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/20) kapsamında balon balığı alımlarının 1 Aralık 2023 tarihinde sona erip, 2024 yılı balon balığı avcılığına yönelik başvuruların ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacağı belirtilmektedir.

Söz konusu Duyuru'ya 2023 yılı “Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi” kapsamında Balon Balığı alımları 1 Aralık 2023 tarihi itibariyle sona erecektir. (tarimorman.gov.tr) linki üzerinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

784_2717_2023_y_l_balon_bal_avc_l_n_n_desteklenmesi_hk.pdf