• Anasayfa
  • |
  • 2023 Yılı Güncel Destek Tutarları

2023 Yılı Güncel Destek Tutarları

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 13.02.2023 tarih ve 82733494 sayılı yazıda ;

5448 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar'ın 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 5449 sayılı Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar'ın 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında ;

"Bu Karar kapsamında yer alan destek limitleri her takvim yılı başında (ortalama TÜFE+ortalama Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir." hükmünü amir olduğu ifade edilmektedir. Anılan mevzuat hükmü gereğince 2023 yılı destek limitleri güncellenmiş olup ekte yer almaktadır.

 Bilgilerinizi arz/rica ederim.

124_524_2023_y_l_g_ncel_destek_tutarlar_.pdf