• Anasayfa
  • |
  • 94 Sayılı Doğal Sit Alanlarında Kalan Yapılarda Yapı Ruhsatı Değişikliği ve Basit Onarımlara Dair İlke Kararında Değişiklik

94 Sayılı Doğal Sit Alanlarında Kalan Yapılarda Yapı Ruhsatı Değişikliği ve Basit Onarımlara Dair İlke Kararında Değişiklik

"Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, 94 Sayılı Doğal Sit Alanlarında Kalan Yapılarda Yapı Ruhsatı Değişikliği ve Basit Onarımlara Dair İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı (No:121)" Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 05.11.2022 tarih ve 32004 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu İlke Kararının birinci paragrafında yer alan "komisyonca" ibaresi yerine "ilgili idaresince" eklenerek;

"Doğal Sit Alanlarında olup, ruhsatı ve mimari projesi daha önce ilgili İdaresince uygun görülen mevzuata uygun olarak tamamlanmış veya mevzuata uygun devam eden veya yapı ruhsatı almış veya yapı kullanma izni almış yapıların" şeklinde değişiklik yapılmıştır. 

Söz konusu Karar Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

816_3567_94_say_l_do_al_sit_alanlar_nda_kalan_yap_larda_yap_ruhsat_de_i_ikli_i_ve_basit_onar_mlara_dair_ilke_karar_nda_de_i_iklik.pdf